Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Samorząd Gminy Smętowo Graniczne, działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424), przystąpił do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plan działań, którego realizacja będzie miała wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne w najbliższych latach.