Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Propozycja na wypoczynek letni dla dzieci rolników z naszej gminy dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Miejsce: Władysławowo/Rzucewo
Termin: 10.08.2020r. - 19.08.2020r./12.08.2020 r. - 21.08.2020 r.
Opłata dla dzieci rolników: 400 zł

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

 • Wiek - do 16 lat (data ur. od. 01.01.2004 r.)
 • Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
 • Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów.

Po dodatkowe informacje oraz chęć udziału dziecka w koloniach prosimy zgłaszać do dnia 06.08.2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani lub pod numerem tel. 58 561 96 43.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie żywności z "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa" przyjmowane będą w miesiącu październiku 2020 roku.
Wymagane będą dochody netto oraz brutto za miesiąc poprzedzający czyli wrzesień 2020 roku.

Samorząd Gminy Smętowo Graniczne, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Prosimy mieszkańców gminy o wypełnienie poniżej załączonych ankiet, a następnie przekazanie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Gminy. Ankiety w wersji papierowej będzie można również pobrać w ww. placówkach.

Dziękujemy za nominację Cuw Smętowo Graniczne.

Do #GaszynChallenge nominujemy:

 • Sołectwo w Kościelnej Jani,
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym,
 • Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie.

Wspólnie ćwiczymy i wspieramy Olka z Czarnej Wody.
Zebrane pieniążki zostały wpłacone na konto https://www.siepomaga.pl/olus-sma.
Wspólnie możemy więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia pracuje:

 • Poniedziałek od 7:30 do 15:30
 • Wtorek od 7:30 do 15:30
 • Środa od 7:30 do 17:00
 • Czwartek od 7:30 do 15:30
 • Piątek od 7:30 do 14:00

 

Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, iż obsługa klientów od dnia 25.05.2020 r. odbywa się zgodnie z następującymi wymogami:

 • dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,
 • klient musi zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, usta i nos,
 • klient powinien mieć założone jednorazowe rękawice podczas wizyty w urzędzie lub przed wejściem do pomieszczenia biurowego dokonać dezynfekcji rąk,
 • osoby gromadzące się przed budynkiem lub w holu powinny zachować bezpieczną odległość od siebie, która wynosi min. 2 metry.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie