Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku organizuje w czerwcu akcję regionalną „Kariera Od Nowa” skierowaną do osób na różnym etapie ścieżki zawodowej: poszukujących zatrudnienia, planujących zmianę lub rozwój zawodowy.

Zaplanowane wydarzenia w województwie pomorskim skoncentrowane są wokół tematu zmian, których doświadczamy ostatnio bardzo mocno. Z jednej strony budzą nasze obawy, natomiast z drugiej strony mogą być impulsem do realizacji odłożonych planów lub odkrycia nowych możliwości.

Szczegółowe informacje na temat działań zaplanowanych w ramach akcji znajdują się na stronie internetowej:

www.wupgdansk.praca.gov.pl/karieraodnowa

- Facebook Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku:

https://www.facebook.com/poradnictwozawodowegdansk/photos/a.1857476404479423/3271943259699390

W dniu 10.02.2021 r. o godz. 9.00 odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani szkolenia edukacyjne.
Szkolenia mają temat: Niemarnowanie żywności, Dietetyczne, Kulinarne oraz Edukacja Ekonomiczne.
Następujące zajęcia zaczną się o godzinach:
 • 09.00 Edukacja ekonomiczna,
 • 10.00 Edukacja Ekonomiczna,
 • 11.00 Kulinaria,
 • 12.00 Kulinaria,
 • 13.00 Dietetyczne,
 • 14.00 Dietetyczne,
 • 15.00 Niemarnowanie żywności,
 • 16.00 Niemarnowanie żywności.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu POPŻ i jest ono dla uczestników podprogramu 2020.

logo

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje iż od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

styczeń - grudzień 2021

 

 •    styczeń               27.01.2021r.
 •     luty                     24.02.2021r.
 •     marzec              25.03.2021r.
 •     kwiecień             27.04.2021r.
 •     maj                     26.05.2021r.
 •     czerwiec            24.06 .2021r.
 •     lipiec                  27.07.2021r.
 •    sierpień               26.08.2021r.
 •    wrzesień             24.09.2021r.
 •    październik         26.10.2021r.
 •    listopad               25.11 .2021r.
 •    grudzień             15.12 .2021r.

 

 

Informujemy, że dnia 24.12.2020 r. GOPS w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani będzie nieczynny.

Ustalono ,iż będzie to dzień wolny dla pracowników GOPS w zamian
za  dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 26.12.2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Do dnia 22.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

UWAGA! ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO! Od dnia 26.11.2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe (220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) co oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

 Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, dlatego poza spełnieniem kryterium dochodowego, aby zostać zakwalifikowanym do ww. pomocy żywnościowej należy spełniać jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Telefon kontaktowy GOPS: 58 561 96 43, 690 449 831

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie