KOLEJNE WYDAWANIE
PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH
DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI

DNIA 29 MARCA 2017 r.(środa) W GODZ. OD 10.30 DO 16.00

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W BOBROWCU