Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Najważniejszą zmianą w programie „Rodzina 500+”, jest rezygnacja (od 1lipca 2019 r.) z kryterium dochodowego, czyli objęcie tym programem wszystkich dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia.
Istotne jest, że wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w formie

 • papierowej od 1 sierpnia 2019 r.,
 • elektronicznie już miesiąc wcześniej, tj. od 1 lipca 2019 r.

Uzyskanie świadczenia na dziecko od 1 lipca 2019 r.

 • Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku od 1 lipca – do 30 września 2019 r.,/wniosek złożony we wrześniu, oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca/
 • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca ,zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

Zmiany w znaczny sposób uproszczą proces ubiegania się o świadczenie wychowawcze.
Zmiany w programie powodują, że choć liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego istotnie wzrośnie, to ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie zdecydowanie szybsze i mniej pracochłonne, a w trakcie okresu świadczeniowego, przede wszystkim na skutek likwidacji kryterium dochodowego i tym samym likwidacji instytucji utraty/uzyskania dochodu, w praktyce odpadnie konieczność weryfikacji przez gminy przyznanych świadczeń.

 • Krótszy wniosek. Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku.
 • Brak potrzeby badania dochodów członków rodziny.
  W przypadku wniosków składanych przez rolników nie będzie potrzeby ustalania wielkości gospodarstwa rolnego ani potrzeby oczekiwania przez gminy na publikację przez GUS wskaźnika dochodu z gospodarstwa rolnego niezbędnego dotychczas do ustalenia dochodu z gospodarstwa.
 • Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza także likwidację czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy w takich przypadkach.
 • Przesunięcie okresu świadczeniowego.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach.
Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

 

Przypominamy także o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

o ustalenie prawa do świadczeń: „Dobry Start”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • od dnia 1 lipca elektronicznie
 • od dnia 1 sierpnia osobiście w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kościelnej Jani

 

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie