Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił Pomorski Telefon dla Seniora. Pod wskazanym numerem telefonu 58 326-87-34 codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, oferują rozmowę, wsparcie i pomoc w rozwiązaniu zgłaszanych problemów. Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Pracownicy ROPS zachęcają seniorów do zgłaszania problemów. Skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.

Koszt połączenia zależy od taryfy operatora.

Serdecznie zachęcamy osoby starsze do korzystania z Pomorskiego Telefonu dla Seniora.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie