Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym funkcjonuje Punkt Poradnictwa Psychologicznego.

Z poradnictwa psychologa, będącego także doradcą zawodowym, można skorzystać w każdy czwartek w godz. od 09:00 do 12:00

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty (telefonicznie lub osobiście) z pracownikiem socjalnym.

Lekarze o przemocyPaństwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno- edukacyjny pod hasłem: „Lekarzu, reaguj na przemoc!”

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje podmioty zobowiązane do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie procedury „Niebieskich Kart”.

W wyniku nowelizacji tej ustawy w 2010 r. do policjantów i pracowników socjalnych dołączeni zostali członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia.

Pracownicy systemu opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni mają wyjątkową możliwość podejmowania interwencji w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. Szacuje się, że od 20 do 35% kobiet szukających pomocy na ostrych dyżurach to osoby tak pokrzywdzone. Konsekwencją sytuacji domowej są urazy zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

Wobec tego, to pracownik ochrony zdrowia, dzięki odpowiedmniej wiedzy i kompetencjom z zakresu rozpoznanawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, może pomóc jej ofiarom.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:  www.lekarzureagujnaprzemoc.pl

Jak co roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r.

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

W Naszym województwie będą to następujące jednostki:

OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża
Pl.ks.Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk
tel. (58) 511-01-21, (58) 511-01-22 kom. 0801-011-843
www.cik.sos.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9, 84-200 Starogard Gdański, tel. (58) 562-22-26
www.starogard.cik.sos.pl,

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie
ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna
tel. 784-135-009,

Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw w Słupsku
ul. Sienkiewicza 7/24, 76-200 Słupsk, tel. (59) 840-14-60

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku
ul. Łokietka 13, pok.306, 84-300 Lębork, tel. (59) 863-49-64

Informujemy, że od dnia 1 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym istnieje dla klientów ośrodka możliwość skorzystania z porad Radcy Prawnego.

Osoby zainteresowane zapraszamy w każdą środę od godziny 11.00 do godziny 13.00.

Informujemy, iż od dnia 13 maja 2013 roku nastąpi zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim

Nowy adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim
ul. Józefa Balewskiego 1
83-200 Starogard Gdański
(dawny punkt wymiany książeczek RUM)
Tel. 58 5612940

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie