Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

UWAGA: zmiana terminu wydawania paczek żywnościowych!

Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa

wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych 
nastąpi
dnia 02 kwietnia 2020 r. (czwartek) w godz. od 10.00 do 16.00
w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.

Wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych 
nastąpi
dnia 05 lutego 2020 r. (środa) w godz. od 10.30 do 16.00
w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.

15 stycznia. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani miały miejsce działania towarzyszące pod nazwą „Finansowo silni” organizowane przez Bank Żywności. Działania skierowane były do osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach w.w. Programu.

Serdecznie zapraszamy osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej do udziału w darmowych szkoleniach z zakresu niemarnowania żywności oraz kulinarnego.
Szkolenia odbędą się w dniu 15.01.2020 r. o godzinie 08.00 oraz 10.00 w siedzibie GOPS w Kościelnej Jani 37.
Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu.

Szanowni Państwo,

  1. Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze.
    Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.
  2. W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur.
    Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
  3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.
  4. Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.
  5. Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

wszelkie informacje dostępne w siedzibie GOPS

Celem Projektu „GraduatON” jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Więcej informacji n stronie internetowej projektu: https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie