Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Rząd ustanowił nowy program „Dobry Start” na podstawie, którego rodziny otrzymają na każde dziecko uczące się w szkole świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo – bez względu na dochody.

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku:

  • na rozpoczynające rok szkolny dzieci( nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole)
  • do ukończenia 20 roku życia jeżeli uczy się w szkole
  • do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani

  • od dnia 1 lipca elektronicznie
  • od dnia 1 sierpnia osobiście w formie tradycyjnej (papierowej)

jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie  prawa do świadczenia Dobry Start oraz wyłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.


Więcej informacji pod adresem:
http://www.gopssmetowo.pl/index.php/swiadczenie-wychowawcze/swiadczenie-dobry-start-300
oraz w ulotce "Świadczenie Dobry Start krok po kroku"

Jednocześnie przypominamy o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnychoraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

  • - od dnia 1 lipca elektronicznie
  • od dnia 1 sierpnia osobiście w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kościelnej Jani

W związku z „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” bezpłatnej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym udzielać będą asystenci sędziego w dniach od 19 do 23 lutego 2018 roku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Ponadto w dniu 19 lutego w godzinach od 13.00 do 15.00 bezpłatnego poradnictwa udzielać będzie przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM.
Pomoc prawna udzielana będzie w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30.

W okresie przedświątecznym, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Gr. z s. Kościelnej Jani pozyskali darczyńców, którzy wsparli sześć rodzin z terenu gminy Smętowo Graniczne pokaźnymi paczkami. Atrakcyjne paczki, na które składały się min. odzież, produkty przemysłowe i spożywcze zostały przyjęte z wielką wdzięcznością. Zaskoczenie i radość pojawiały się na twarzach wszystkich osób, którzy zostali obdarowani niespodziewanymi podarunkami.

Od 1 stycznia 2018 r. obok karty tradycyjnej (plastikowej) została wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfony. Z karty elektronicznej można korzystać od razu po jej przyznaniu przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Nadal można posługiwać się Kartą tradycyjną. Aplikacja umożliwia również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej musza podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny
Termin rozpoczęcia pracy:        01.04.2018 r.

>> pełna treść ogłoszenia <<

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie