Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że gmina Smętowo Graniczne zainteresowana jest nowym programem włączenia gminy do Pomorskiego Systemu Samorządowej Teleopieki Domowej w celu zapewniania mieszkańcom dostępu do „przycisku życia”.

Tutejszy Ośrodek zwraca się z prośba do sąsiadów, znajomych i rodziny osób starszych, mieszkających wyłącznie samotnie i dotkniętych problemami zdrowotnymi o zgłaszanie ich do tut. Ośrodka do końca roku 2017 r. w celu ewentualnego objęcia ich Teleopieką Domową – „przyciskiem życia”.

Tel. (58) 5619 643, 690 449 831

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

styczeń - grudzień 2019

 • styczeń - 28.01.2019r.
 • luty - 25.02.2019r.
 • marzec - 27.03.2019r.
 • kwiecień - 26.04.2019r.
 • maj - 27.05.2019r.
 • czerwiec - 26.06 .2019r.
 • lipiec - 26.07.2019r.
 • sierpień - 27.08.2019r.
 • wrzesień - 25.09.2019r.
 • październik - 28.10.2019r.
 • listopad - 26.11 .2019r.
 • grudzień - 16.12 .2019r.

plakat

zaproszenie

Zawodowa Metamorfoza Plakat

MCDK Sp. z o.o.
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3       80-172 Gdańsk
Zespół projektu       tel. 699 670 309

 

bon 1000plus

Na podstawie §18 ust. 3, pkt. 1 i pkt. 23 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, w związku z zamiarem wsparcia przez Uczelnię korzystających z Programu „Rodzina 500+”, wprowadza się dla rodzin korzystających z wyżej wymienionego programu możliwość studiowania na preferencyjnych warunkach finansowych – 1000 zł. zniżki w opłatach za studia.

>> więcej informacji (pdf 1,14MB) <<

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie