Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji " Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

OFERTA PROGRAMU
W ciągu 15 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia. Stypendia na I rok studiów stanowią furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów rozwijających ich kompetencje miękkie.

DLA KOGO STYPENDIA NA STUDIA?
O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR; są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Szczegóły i więcej informacji - KLIKNIJ

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 5/2016
KIEROWNIKA GOPS Z DNIA 30.12.2016 R.
INFORMUJEMY, ŻE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMĘTOWIE GRANICZNYM
Z SIEDZIBĄ W KOŚCIELNEJ JANI
DNIA 02.05.2017 R. BĘDZIE NIECZYNNY

plakat

 

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 5/2016 KIEROWNIKA GOPS Z DNIA 30.12.2016 R. INFORMUJEMY,ŻE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMĘTOWIE GRANICZNYM Z SIEDZIBĄ W KOŚCIELNEJ JANI

DNIA 14.04.2017 R. BĘDZIE CZYNNY
DO GODZINY 12:00

KOLEJNE WYDAWANIE
PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH
DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI

DNIA 29 MARCA 2017 r.(środa) W GODZ. OD 10.30 DO 16.00

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W BOBROWCU

ASOSCelem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. 

Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru

Szczegółówe informacje na temat kampanii oraz materiały dostępne są w zakładce
"Bezpieczny i Aktywny Senior" na stronie MRPiPS.

INFORMACJA O KORZYSTNYCH ZMIANACH KRYTERIÓW DOCHODOWYCH OD 2017 R.
dla osób zainteresowanych otrzymywaniem paczek żywnościowych

 Od 2017 roku zostały podwyższone kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej, które obecnie wynoszą:

  • 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie

Informujemy, że przez cały czas istnieje możliwość ubiegania się o otrzymywanie paczek żywnościowych w ramach projektu unijnego.

                                                                                                               

Co zrobić by jeszcze otrzymać paczki żywnościowe?

Wystarczy zgłosić się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentami poświadczającymi posiadane dochody finansowe osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto, decyzja od renty/emerytury/zasiłku rodzinnego/zasiłku pielęgnacyjnego) z miesiąca poprzedzającego by mogli na tej podstawie wydać skierowanie, kwalifikujące do otrzymywania darów. Jest to bardzo ważne, ponieważ paczki są zamawiane według liczby osób zakwalifikowanych.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie