Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Kolejne wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych nastąpi 9 marca (środa) w godzinach od 11.00 do 16.00 w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2015 r. będzie nieczynny.

Informujemy, że jesteśmy w posiadaniu nowego rehabilitacyjnego roweru trójkołowego dla osoby dorosłej, który chcielibyśmy przekazać osobie potrzebującej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.01.2016 r. tel. 58 5619 643; 690 449 831; 500 565 225; 504 781 302

rower

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że Wójt Gminy Smętowo Graniczne będzie przyjmować interesantów, w sprawach dotyczących pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, w każdą środę od 15:00 do 15:30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani.

Dyżury rozpoczną się do dnia 07.10.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą  w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37 uprzejmie informuje, że dnia 14.10.2015 r. odbędzie się szkolenie z edukacji ekonomicznej (zarządzanie budżetem domowym) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Zapraszamy osoby, które korzystają z pomocy żywnościowej.

Godziny warsztatów:   9.00 – 11.00;   11.30 – 13.30

Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne

Zapraszamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani podaje kolejny numer telefonu, pod którym można kontaktować się z pracownikami socjalnymi

690 449 831 - Pracownicy Socjalni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone zostaną także inne świadczenia oraz zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł
  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie


pomoc żywnościowa logo

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS