Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Informujemy, że jesteśmy w posiadaniu nowego rehabilitacyjnego roweru trójkołowego dla osoby dorosłej, który chcielibyśmy przekazać osobie potrzebującej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.01.2016 r. tel. 58 5619 643; 690 449 831; 500 565 225; 504 781 302

rower

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że Wójt Gminy Smętowo Graniczne będzie przyjmować interesantów, w sprawach dotyczących pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, w każdą środę od 15:00 do 15:30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani.

Dyżury rozpoczną się do dnia 07.10.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą  w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37 uprzejmie informuje, że dnia 14.10.2015 r. odbędzie się szkolenie z edukacji ekonomicznej (zarządzanie budżetem domowym) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Zapraszamy osoby, które korzystają z pomocy żywnościowej.

Godziny warsztatów:   9.00 – 11.00;   11.30 – 13.30

Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne

Zapraszamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani podaje kolejny numer telefonu, pod którym można kontaktować się z pracownikami socjalnymi

690 449 831 - Pracownicy Socjalni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone zostaną także inne świadczenia oraz zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł
  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;

Kolejne wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych nastąpi
dnia 21.10.2015 r. (środa) w godz. od 12.00 do 16.30 w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.

Inne osoby, które chciałyby także otrzymać paczkę żywnościową, proszone są o wcześniejsze przybycie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentami poświadczającymi ich dochody (NETTO, z m-ca poprzedzającego) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego.

Informujemy, że od miesiąca października 2015 r. należy spełniać następujące kryteria dochodowe:

  • 951, 00 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 771, 00 zł (netto) dla osoby w rodzinie;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym inormuje, że w związku ze zmianą siedziby od 31 sierpnia będzie dysponował następującymi telefonami kontaktowymi:

kierownik GOPS i świadczenia rodzinne - 500 565 225

pomoc społeczna - 504 781 302

 

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie