Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
informuje o planowanej zmianie siedziby
GOPS zostanie przeniesiony do Kościelnej Jani 37
(budynek Centrum Integracji Społecznej)
planowany termin: 31 sierpnia 2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie unijnym: osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (także osób niepełnosprawnych).

Założeniem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa jego uczestników.

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem (osobiste lub telefoniczne), przyjmujemy do dnia 31.08.2015 r. do godz. 15.00.

Tel. kontaktowy: 58 561-90-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym informuje, że w dniu 9 lipca od godz. 11.00 do 15.00
wydawane będą paczki żywnościowe w ŚWIETLICY WEJSKIEJ W BOBROWCU
Artykuły spożywcze będą przekazywane osobom i rodzinom, w których dochód nie przekracza:
      - 813 zł (netto) dla osoby samotnej
      - 684 zł (netto) dla osoby w rodzinie

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pracy Najbardziej Potrzebującym

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską, w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie, powiat pucki, w terminie: 27.07 – 09.08.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta przez:

  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Urzędy Gminy
  • Wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych


Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16roku życia, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym pod numerem telefonu: 58-56-19-025 do dnia 08.07.2015 r.

 

Niejednokrotnie zdarza się, iż zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża  z pomocą do osoby, która straciła przytomność – karetkę wzywała np. sąsiadka. Gdzie lekarz czy też ratownik medyczny ma uzyskać informacje o pacjencie, jego chorobach, które mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma w domu nikogo kto mógłby takich informacji udzielić?

Niedługo odpowiedź będzie prosta: w lodówce w „Pudełku Życia”.

Czytaj więcej: Pudełko Życia

logo Grupy AASpotkanie grupy AA odbędzie się w dniach 18 czerwca oraz 2 lipca
w godzinach 17-19
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7.

Po raz drugi w całej Polsce została organizowana akcja “Czysty Aniołek”, która ma na celu zbiórkę środków czystości (mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów) dla dzieci z najuboższych rodzin. Honorowym patronatem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

Szczegółowe informacje o akcji:

http://www.piekne-anioly.org/czystya2.php

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA

20180418


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie


pomoc żywnościowa logo

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS