Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

15 października 2016 roku, odbędzie się konferacja naukowa, dotycząca problematyki kobiet które żyją w związkach z partnerami uzależnionymi od alkoholu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Niestety dla wielu z  kobiet problem alkoholowy w rodzinie jest nadal tematem tabu, dlatego ukrywają go i kierując się irracjonalnym wstydem, nie szukają pomocy. Takie postępowanie pogłębia przeżywany przez nie stres i jest dodatkowym źródłem problemów zdrowotnych. Choć kobiety zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami, z reguły nie ujawniają ich prawdziwej przyczyny.

Pracownicy ochrony zdrowia diagnozując problemy zdrowotne kobiet, zdecydowanie za rzadko biorą pod uwagę fakt, że ich przyczyną może być stres spowodowany życiem z partnerem uzależnionym od alkoholu. Często leczą więc  skutki stresu zamiast skierować swoje pacjentki do ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, w których mogą one rozpocząć leczenie przyczynowe swoich dolegliwości.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja nie tylko przybliży jej uczestnikom problem współuzależnienia, ale przyczyni się również do tego, że więcej kobiet, których partnerzy są uzależnieni od alkoholu, będzie korzystać z pomocy psychologicznej.

Nasze spotkanie adresowane jest do osób pracujących w województwie pomorskim,  przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych, a także do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontaktz osobami z problemami alkoholowymi i ich rodzinami.

Program konferencji
Notki o wykładowcach

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również studentów.
KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

Miejsce
Audytorium im. prof. Zdzisława. Kieturakisa
Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Gdańsk, ul. M. Smoluchowskiego 17
Termin: 15 października 2016 r., godz. 10:00 – 14:00

Rejestracja będzie trwać  do 10 października 2016 r. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji  zadecyduje kolejność zgłoszenia.
formularz rejestracji on-line

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

konkurs logo

Stypendium odmieniło Twoje życie? Pokaż to!

Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju, w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych, w spełnianiu marzeń. Jeśli Twoja historia wpisuje się w hasło „Sukces zaczyna się od stypendium”, weź udział w naszym konkursie!
Stwórz krótki film (lub fotokast), opisujący zmiany, które wniosło w Twoje życie zdobyte przez Ciebie stypendium. Zainspiruj innych.
Wśród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy najlepsze, które nagrodzimy czytnikami e-booków.
Do udziału w konkursie zapraszamy byłych i obecnych stypendystów programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa.
Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2016 r. do godziny 12:00.

Formularz karty zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie www.mojestypendium.pl.
W karcie zgłoszenia należy podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku/fotokastu.
Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny prac można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie mojestypendium.pl.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dobra Sieć. Partnerem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

CKZ NAUKA

Jeżeli jesteś osobą mieszkającą w wojew. pomorskim, do 29 roku życia, nie pracującą, nie uczącą się i nie kształcącą się, z orzeczeniem o  niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym ten projekt jest właśnie dla Ciebie!!!

Oferujemy:

1. Kursy:
- Elektromonter,
- Grafik komputerowy,
- Kadry i płace z programem Finka,
- Telemarketer
2. 3-miesięczne staże zawodowe
3. Wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu
4. Doradztwo zawodowe
5. Pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe (8,31 zł netto/h)
- wyżywienie w trakcie szkolenia
- zwrot kosztów dojazdu
- badania lekarskie i ubezpieczenie NNW na czas staży
- płatne staże zawodowe (1.100,00 zł/m-c)
- profesjonalne przygotowanie portfolio, niezbędne przy szukaniu pracy
- pośrednictwo pracy
- wsparcie psychologa
- wsparcie asystenta

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu "Postaw na rozwój"
ul. Mieszka I 4B; 82-500 Kwidzyn
Tel. 510 822 697
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://postawnarozwoj.eurosolutions.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

plakat

Spotkanie informacyjne w Smętowie Granicznym: "Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER"

Spotkanie odbędzie się w środę ​31 sierpnia 2016 r. w godz. 11:00-13:45 w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne przy ul. Dworcowej 10.
Plakat A4
W programie spotkania m.in.:
- wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
- wsparcie osób młodych na rynku pracy w ramach projektów 1.2.1 PO WER:
    a) aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
    b) szkolenia w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
    c) stypendia szkoleniowe,
- rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej):
    a) wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    b) wsparcie w ramach Powiatowych Urzędów Pracy,
    c) wsparcie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
- źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 sierpnia 2016 r. wypełnionego formularz zgłoszeniowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
 

 

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są o zgłoszenie się w terminie do 16 sierpnia 2016 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne z dokumentami poświadczającymi dochody (dochody NETTO, z m-ca poprzedzającego) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełnianiają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które wynoszą:

  • 951, 00 zł (netto)dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 771, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
art. 7 ustawy o pomocy społecznej), w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie