Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską, w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie, powiat pucki, w terminie: 27.07 – 09.08.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta przez:

  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Urzędy Gminy
  • Wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych


Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16roku życia, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym pod numerem telefonu: 58-56-19-025 do dnia 08.07.2015 r.

 

Niejednokrotnie zdarza się, iż zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża  z pomocą do osoby, która straciła przytomność – karetkę wzywała np. sąsiadka. Gdzie lekarz czy też ratownik medyczny ma uzyskać informacje o pacjencie, jego chorobach, które mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma w domu nikogo kto mógłby takich informacji udzielić?

Niedługo odpowiedź będzie prosta: w lodówce w „Pudełku Życia”.

Czytaj więcej: Pudełko Życia

logo Grupy AASpotkanie grupy AA odbędzie się w dniach 18 czerwca oraz 2 lipca
w godzinach 17-19
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7.

Po raz drugi w całej Polsce została organizowana akcja “Czysty Aniołek”, która ma na celu zbiórkę środków czystości (mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów) dla dzieci z najuboższych rodzin. Honorowym patronatem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

Szczegółowe informacje o akcji:

http://www.piekne-anioly.org/czystya2.php

W związku z rozpoczęciem XIV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2015/2016 podajemy do wiadomości informację Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku dotyczącą reulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.

skan pisma i regulamin u (pdf)

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu PAJACYK. Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu.

Więcej informacji pod linkiem:
http://www.pajacyk.pl/wp-content/uploads/og%C5%82oszenie-na_info.pdf

ScanSpotkanie grupy AA odbędzie się 7 maja o godz.17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie