Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych powstał z myślą o osobach, które mają problem z alkoholem, narkotykami oraz dla ich rodzin.

Celem pracy punktu jest:

 • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii
 • motywowanie i kierowanie do leczenia
 • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej
 • propagowanie zdrowego trybu życia
 • poradnictwo ogólno-wychowawcze
 • wczesna profilaktyka

W punkcie konsultacyjnym pracuje pedagog - specjalista terapii uzależnień, który zajmuje się działaniem związanym z profilaktyką alkoholową i narkotykową:

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • terapia dla osób współuzależnionych
 • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii i leczenia uzależnień
 • udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie
 • motywowanie i kierowanie do leczenia
 • udzielanie wsparcia rodzinom z trudnościami

Punkt Konsultacyjny działa w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Narkomanii.

 

Nasze motto:
Przyjdź, porozmawiaj, pomóż sobie i innym !!!

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie