Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Jak co roku odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu ich urodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończą 90 i więcej lat.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Jubilatami, których odwiedziliśmy roku 2020 byli:

 • Pan Karol Littkowski, który 90 lat ukończył 14 stycznia
 • Pani Wanda Torbicka, która 92 lata ukończyła 25 stycznia
 • Pani Helena Langowska, która 95 lat ukończyła 15 lutego
 • Pani Teresa Rauchfleisch, która 24 lutego ukończyła 93 lata
 • Pan Olgierd Wolnik, który 23 lutego ukończył 90 lat
 • Pani Helena Antczak, która 94 lata ukończyła  28 lutego
 • Pan Czesław Rocławski, który 94 lata ukończył 6 marca
 • Pani Irena Chrzanowska, która 91 lat ukończyła 12 marca
 • Pani Maria Kaleciak, która 91 lat ukończyła 21 kwietnia
 • Pani Urszula Chrzanowska, która 90 lat ukończyła  2 maja
 • Pan Jerzy Grześkowiak, który 90 lat ukończył 18 lipca
 • Pani Helena Felska, która 91 lat ukończyła 31 sierpnia
 • Pan Józef Kurczyński, który 90 lat ukończył 11 września
 • Pani Antonina Siejka-Badziąg, która 97 lat ukończyła 1 października
 • Pani Wanda Kinder, która 94 lata ukończyła 11 października
 • Pan Witold Kociuba, który 92 lata ukońzczył 28 listopada
 • Pani Stefania Rankiewicz, która 90 lat ukończyła 6 grudnia
 • Pani Teresa Damrath, która 90 lat ukończyła 13grudnia

Jak co roku odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu ich urodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończą 90 i więcej lat.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Jubilatami, których odwiedziliśmy w tym roku byli:

 • Pan Henryk Kotowski, który 8 stycznia  ukończył 90 lat
 • Pani Eugenia Gniewkowska, która 18 stycznia ukończyła 91 lat
 • Pani Janina Konieczna, która 21 stycznia ukończyła 90 lat
 • Pani Wanda Torbicka, która 25 stycznia ukończyła 91 lat,
 • Pani Łucja Majewska, która 11 lutego ukończyła  94 lata
 • Pani Helena Langowska, która 15 lutego ukończyła 94 lata
 • Pani Teresa Rauchfleisch, która 24 lutego ukończyła 92 lata
 • Pani Tekla Górska, która  5 marca ukończyła 96 lat
 • Pan Czesław Rocławski, który 93 lata ukończył 6 marca
 • Pani Irena Chrzanowska, która 90 lat ukończyła 12 marca
 • Pani Maria Kaleciak, która 90 lat ukończyla  21 kwietnia
 • Pani Irena Damrat, która 90 lat ukończyła 29 kwietnia
 • Pani Irena Kaiser, która 91 lat ukończyła 16 czerwca
 • Pan Jan Piotrowski, który 14 sierpnia ukończył 92 lata
 • Pani Helena Felska, która 31 sierpnia ukończyła 90 lat
 • Pan Stefan Szwocha, który 90 lat ukończył 5 września
 • Pan Klemens Nalborski, który 92 lata ukończył 24 września
 • Pani Antonina Siejka, która 96 lat ukończyła 1 października
 • Pani Pelagia Motykowska, która 90 lat ukończyła 3 października
 • Pani Wanda Kinder, która 93 lata ukończyła 11 października
 • Pani Ludwika Jarzębska, która 94 lata ukończyła 14 października
 • Pani Gertruda Borczyk, która 90 lat ukończyła 12 listopada
 • Pan Witold Kociuba, który 91 lat ukończył 24 listopada
 • Pani Józefa Pianka, która 96 lat ukończyła 1 grudnia

 

W tym roku w dniach od 06.08.2018 r. do 17.08.2018 r. ośmioro dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji z naszej gminy wyjechało na kolonie do Funki na Kaszubach. Kolonie odbywały się w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego nad wschodnim brzegiem jeziora Charzykowskiego. Organizatorem tego wypoczynku był, jak w latach poprzednich, Pomorski Kurator Oświaty. GOPS we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim wytypował uczestników i zapewnił im przywóz i odbiór z miejsca zbiórek wraz z opiekunem.

Co roku odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu ich urodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończą 90 i więcej lat.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Jubilatami, których odwiedziliśmy w tym roku byli:

 • Pani Eugenia Gniewskowska, która jubileusz 90 lat obchodziła 18 stycznia
 • Pani Wanda Torbicka, która jubileusz 90 lat obchodziła 25 stycznia
 • Pani Łucja Majewska, która 10 lutego ukończyła 93 lata
 • Pani Helena Langowska, która 15 lutego ukończyła 93 lata
 • Pani Halina Kopicka, która 17 lutego ukończyła 90 lat
 • Pani Bolesława Błażek, która 20 lutego ukończyła 92 lata
 • Pani Teresa Rauchfleisch, która 24 lutego ukończyła 91 lat
 • Pani Helena Antczak, która 28 lutego ukończyła 92 lata
 • Pan Czesław Rocławski, który 6.marca ukończył 92 lata
 • Pani Jadwiga Fijałkowska, która 92 lata ukończyła 18 kwietnia
 • Pani Eugenia Pasternak, która 91 lat ukończyła 16 czerwca
 • Pani Helena Gussmann, która 100 lat ukończyła 19 lipca
 • Pan Jan Piotrowski, który 91 lat ukończył 14 sierpnia
 • Pani Kazimiera Szwocha, która 92 lata  ukończył 20 sierpnia
 • Pan Klemens Nalborski, który 91 lat ukończył 24 września
 • Pani Antonina Siejka, która 95 lat ukończyła  1 października
 • Pani Halina Gniewkowska, która 91 lat ukończyła  6 października
 • Pani Wanda Kinder,  która 11 października ukończyła 92 lata
 • Pani Józefa Pianka, która 1 grudnia ukończyła 95 lat

W dzisiejszych czasach przemoc stała się zjawiskiem, które czasami już nie wzbudza większego wrażenia. Istnieje wiele sytuacji i zajść przemocy o których w ogóle się nie słyszy ale dochodzi również do zdarzeń, które „wychodzą poza swoje granice”. Przemoc występuje w rodzinach we wszystkich możliwych konfiguracjach, w relacjach współmałżonków, krzywdzone i zaniedbywane są dzieci, dzieci stają się agresywne wobec rodzeństwa, a zdarza się i tak, że wobec rodziców. Dość powszechnym zjawiskiem stała się przemoc wobec rówieśników. Ofiarami przemocy w rodzinach stają się także osoby starsze, niedołężne. Widząc postęp w wielu sferach życia dostrzega się również zjawisko cyberprzemocy.                            

Ze względu na powtarzające się sytuacje na terenie gminy Smętowo Graniczne jakim są zdarzenia występowania przemocy w rodzinach, również w tych gdzie są dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani podjął działanie profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieci i młodzieży czym jest przemoc i jak na nią reagować.

Dnia 19.12.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani zrealizował projekt socjalny pod nazwą „W dzień i w nocy, zawsze bez przemocy”. Adresatami projektu były dzieci, młodzież i ich rodzice z terenu gminy Smętowo Graniczne. Celem projektu było przedstawienie metod pozwalających na skuteczną ochronę wobec agresywnych zachowań oraz przedstawienie form pomocy osobom które stały się ofiarami przemocy. Projekt przewidywał zmianę postaw dzieci względem samych siebie oraz wobec sprawców przemocy. Ważnym punktem działań projektu była próba zmiana myślenia o sobie, pomoc w przezwyciężeniu negatywnego wizerunku własnej osoby oraz wyposażenie dzieci w wiedzę, która pozwoli aktywnie bronić się przed brutalnością sprawców przemocy oraz jakie można podjąć działania kiedy dostrzega się zjawiska przemocy w pobliżu siebie.

Celem głównym projektu było podniesienie świadomości rodzin i ich członków o możliwości występowania przemocy w rodzinie lub wśród rówieśników oraz o podjęciu działań mających na celu obronę przed sprawcą przemocy. Dla zrealizowania postawionego celu zaplanowano prelekcję, która miała trafić do wszystkich uczestników projektu. W wygłoszonej pogadance zostało przedstawione to jak można doświadczyć przemocy i w jaki sposób można stać się sprawca przemocy oraz jak się przed nią chronić. Drugim działaniem podczas realizacji projektu było spotkanie z dzielnicowym. Policjant również przedstawił wiele aspektów dotyczących stosowani przemocy i praktycznych działań obrony przed nią oraz o możliwych środkach pomocy po jakie można się ubiegać jeśli ktoś doświadczy przemocy. Poruszono też kwestię cyberprzemocy, która w dzisiejszych czasach jest dość popularną. Nie zabrakło przyjemniejszych działań. Po „części teoretycznej” wszyscy uczestnicy projektu zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Spotkanie zostało umilone przez Grupę Imprezową Fortu Degrees ze Skórcza. Animatorzy wypełnili czas zabawami sprawnościowo-ruchowymi oraz zapewnili miłą zabawę przy wesołej muzyce. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję spotkać się z Mikołajem i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie