Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

12 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Urząd Gminy Smętowo Graniczne oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym. Na uroczystość, która odbyła się w hali sportowej przy PSP w Kopytkowie przybyło wielu zaproszonych gości, min.: Ks. Infułat Stanisław Grunt, Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pan Mariusz Majorek, Pan Jerzy Komorowski – Starostwo Powiatowe z wydziału rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, Ks. Andrzej Taliński proboszcz parafii Kamionka, Ks. Leszek Kozłowski proboszcz parafii Smętowo Gr., Radni Gminy, Kierownicy jednostek oraz mieszkańcy gminy Smętowo Graniczne. Uroczyste spotkanie zostało umilone występami uczniów ww. szkoły, Michała Zamur grającego kolędy na skrzypcach, wokalistę Karola Kosik i wspólne śpiewanie kolęd.

Wraz z kolejnym rokiem rozpoczęliśmy odwiedziny najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu ich urodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończą 90 i więcej lat.


Jubilatami, których odwiedziliśmy w tym roku byli:

 • Pani Józefa Barabaś, która 10 lutego obchodziła swoje 92 urodziny
 • Pani Klara Pałubicka, która 15 lutego ukończyła 91 lat
 • Pani Tekla Grórska, która 5 marca ukończyła 90 lat
 • Pan Zygfryd Góra, który 29 marca obchodził swoje 91 urodziny
 • Pani Weronika Bielińska, która 29 marca obchodziła swoje 90 urodziny
 • Pani Stefania Piłat, która 21 kwietnia obchodziła 91 urodziny
 • Pani Elżbieta Kosecka, która 1 lipca obchodziła swoje 91 urodziny
 • Pani Helena Gussmann, która 19 lipca obchodziła 95 urodziny
 • Pani Wanda  Kusowsska, która 5 lipca ukończyła 92 lata
 • Pani Maria Gawlik, która 9 sierpnia obchodziła swoje 92 urodziny
 • Pani Janina Piechocińska, która 13 sierpnia obchodziła swoje 92 urodziny
 • Pan Paulin Zabiciel,który 20 sierpnia obchodził swoje 90 urodziny
 • Pani Marta Czoch - najstarsza mieszkanka gminy Smętowo Graniczne, która
  22 sierpnia obchodziła 99 urodziny (na zdjęciu Pani Marta wraz z opiekunkami)
 • Pani Irena Stosik, która 12 września ukończyła 90 lat
 • Pani Antonina Siejka, która 1 października obchodziła 90 urodziny
 • Pan Edward Kamrowski, który 13 października obchodził 91 urodziny
 • Pani Pianka Józefa, która 1 grudnia ukończyła 90 lat
 • Pan Franciszek Langowski, który 3 grudnia ukończył 94 lata
 • Pani Kaliszewska Barbara, która 4 grudnia ukończyła 91 lat
 • Pan Iwański Józef z Bobrowca, który 5 grudnia ukończył 92 lata

Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

W dniach 14 i 15 marca 2013 r. na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Gr.  gościliśmy w naszej gminie aktorów krakowskiego teatru KURTYNA, z którym współpracujemy od kilku lat.

Spektakle o tematyce profilaktycznej odbyły się w szkołach na terenie gminy i kolejny raz cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Tym razem mogliśmy wspólnie, poprzez sztukę, dotknąć problemu bezpieczeństwa najmłodszych ( również w Internecie), agresji, alkoholizmu i narkomanii.

Aktorzy, poprzez profesjonalne podejście do tematu oraz świetne pokazanie realiów współczesnego świata, wzbudzili zainteresowanie widzów.

Przedstawione problemy mogą być inspiracją dla nauczycieli i wychowawców do dalszej pracy, a dla dzieci i młodzieży wskazówką do odpowiedzialnego zachowania w różnych sytuacjach. I choć poruszana tematyka nie jest łatwa, to przy okazji takich wydarzeń kulturalnych, należy podkreślić, że na trudne tematy trzeba rozmawiać, a wobec problemów nie można być obojętnym.

GKRPA dziękuje pani wójt, Zofii Kirszenstein, za wspieranie inicjatyw profilaktycznych w naszych szkołach.
Dziękujemy też dyrektorom szkół i nauczycielom za współpracę przy organizacji tegorocznych spotkań z teatrem KURTYNA.

Dnia 28.01. 2013 r. o godz. 13.30 w Remizie Strażackiej w Smętowie Granicznym odbyło się szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu. Spotkanie prowadzili specjaliści z Ośrodka Profilaktyki „Nowe perspektywy”.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie