Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Co roku odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu ich urodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończą 90 i więcej lat.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Jubilatami, których odwiedziliśmy w tym roku byli:

 • Pani Łucja Majewska, która 92 lata ukończyła 11 lutego
 • Pani Bolesława Błażek, która 20 lutego ukończyła 91 lat
 • Pani Helena Antczak, która 28 lutego ukończyła 91 lat
 • Pan Czesław Rocławski, który 6 marca ukończył 91 lat
 • Pani Tekla Górska, która 5 marca ukończyła 94 lata
 • Pani Władysława Wolska, która 3 czerwca ukończyła 91 lat
 • Pani Eugenia Pasternak, która 16 czerwca ukończyła 90 lat
 • Pani Władysława Chyła, która 27 czerwca ukończyła 93 lata
 • Pani Helena Gussmann, która 19 lipca ukończyła 99 lat
 • Pani Wanda Kusowska, która 5 sierpnia ukończyła 96 lat
 • Pan Jan Piotrowski, który 14 sierpnia ukończył 90 lat
 • Pani Kazimiera Szwocha, która 20 sierpnia ukończyła 91 lat
 • Pani Marta Czoch, która 22 sierpnia ukończyła 103 lata
 • Pan Klemens Nalborski, który 24 września ukończył 90 lat
 • Pani Antonina Siejka, która 1 października ukończyła 94 lata
 • Pani Halina Gniewkowska, która 6 października ukończyła 90 lat
 • Pani Wanda Kinder, która 11 października ukończyła 91 lat
 • Pani Alfreda Piontek, która 12 października ukończyła 93 lata
 • Pani Ludwika Jarzębska, która 14 października ukończyła 92 lata
 • Pani Helena Bąkowska, która 20 listopada ukończyła 92 lata
 • Pani Józefa Pianka, która 1 grudnia ukończyła 94 lata

„ MAM SWOJE ZDANIE – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ „ pod takim hasłem został zrealizowany projekt socjalny dla uczestników Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Jani. Realizacja całego projektu odbyła się w okresie od 13 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Projekt socjalny został skierowany do dzieci i młodzieży, która uczęszcza do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Jani. Odbiorcami działań w projekcie były osoby z miejscowości Kościelna Jania oraz sąsiednich min. Stara Jania, Smętowo Graniczne.

Całą realizację projektu rozpoczęły najprzyjemniejsze zajęcia, mianowicie zajęcia kulinarne. Podczas tego spotkania dzieci i młodzieży dnia 21.12.2016 r. każdy z nich miał okazję wykazać się zdolnościami kulinarnymi i mógł upiec „swoje ciastko”. Cała zabawa miała również formę edukacyjną, która wskazywała jedną z różnych możliwości spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny.

Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu socjalnego były dwa spotkania ze specjalistami. Dnia 22.12.2016 r. odbył się spotkanie z terapeutą ds. uzależnień. Podczas tych zajęć poruszano tematy o szkodliwości zażywania alkoholu, palenia tytoniu oraz przyjmowania dopalaczy i ryzyko jakie niesie za sobą sięganie po ww. używki. Młodzież z zainteresowaniem zadawała ogrom pytań, które wiązały się z konsekwencjami przyjmowania wszystkich używek. Zaciekawieni uczestnicy uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi, które rodziły kolejne pytania. Młodzież również wykazywała się dobrą wiedzą, trafnie odpowiadając na pytania terapeuty. Podczas spotkania odbyło się także zajęcie warsztatowe, które miało podnieść świadomość nt. szkodliwości zażywania alkoholu, palenia tytoniu i przyjmowania dopalaczy.

19.01.2017 r. zajęcia z psychologiem przebiegły pod hasłem „SIŁA WŁASNEJ OSOBOWOŚCI” . Na wstępie spotkania zostało wyjaśnione wszystkim pojęcia asertywności  i dlaczego warto być asertywnym. W czasie zajęć odbyły się min. takie ćwiczenia jak ”Co myślę o koledze, kogo lubię, kogo się boję” oraz „Co to i jak ważna jest nasza „mowa ciała”, jak przekazać innym wiadomość bez słów” itp. Uczestnicy tego spotkania wykonywali także testy sprawdzające siłę ich zdania oraz własnej wiarygodności i przekonania. Całe zajęcia zostały podsumowane filmem pt. „Asertywność na co dzień”.

Wraz z końcem stycznia zakończyły się wszystkie działania w ramach projektu socjalnego „MAM SWOJE ZDANIE – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ „ . Należy nadmienić, że całe przedsięwzięcie zostało pomyślnie zrealizowane przede wszystkim dzięki partnerskiej pomocy Pani Anity Galant Wójta Gminy Smętowo Graniczne oraz Pani Marioli Wolnik Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani. Za współpracę należą się również ogromne podziękowania Pani Martynie Klasa i Pani Sławomirze Barambas za duże zaangażowania i pomoc w realizacji całego projektu.

Lider projektu
Pracownik socjalny
Joanna Dziadzio

Tak jak co roku odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu ich urodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończą 90 i więcej lat.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Jubilatami, których już odwiedziliśmy byli:

 • Pani Łucja Majewska, która 11 lutego ukończyła 91 lat
 • Pani Helena Langowska, która 15 lutego ukończyła 91 lat
 • Pani Irena Małkowska, która 92 lata ukończyła 19 lutego
 • Pani Bolesława Błażek, która 90 lat ukończyła 20 lutego
 • Pani Helena Antczak, która 28 lutego ukończyła 90 lat
 • Pan Czesław Rocławski, który 6 marca ukończył 90 lat
 • Pani Tekla Górska, która 5 marca ukończyła 93 lata
 • Pani Weronika Bielińska, która  29 marca ukończyła 93 lata
 • Pani Jadwiga Fijałkowska, która 18 kwietnia ukończyła 90 lat
 • Pani Stefania Piłat, która 21 kwietnia ukończyła 94 lata
 • Pani Władysława Wolska, która 3 czerwca ukończyła 90 lat
 • Pani Władysława Chyła, która 27 czerwca ukończyła 92 lata
 • Pani Helena Gussmann, która 19 lipca ukończyła 98 lat
 • Pani Wanda Kussowska, która 95 lat ukończyła 5 sierpnia
 • Pani Maria Gawlik, która 95 lat ukończyła 9 sierpnia
 • Pan Paulin Zabiciel, która 93 lata ukończyła 20 sierpnia
 • Pani Marta Czoch, która 102 lata ukończyła 22 sierpnia
 • Pani Kazimiera Szwocha, która 20 sierpnia ukończyła 90 lat
 • Pani Wanda Piórek, która 12 września ukończyła 92 lata
 • Pani Natalia Gawryjałek, która 8 października ukończyła 90 lat
 • Pani Wanda Kinder, która 11 października ukończyła 90 lat
 • Pani Alfreda Piontek, która 12 października ukończyła 92 lata
 • Pani Ludwika Jarzębska, która 14 października ukończyła 91 lat
 • Pani Helena Bąkowska, która 20 listopada ukończyła 91 lat
 • Pani Józefa Pianka, która 1 grudnia ukończyła 93 lata

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani zorganizował jednodniową wycieczkę letnią. Tym razem celem zwiedzania został Toruń. Uczestnikami wycieczki były dzieci z terenu gminy Smętowo Graniczne, które nie zawsze maja zapewnione atrakcje podczas letnich wakacji.

Miejscem docelowym całej wycieczki była Starówka Torunia. Pierwszą atrakcją były warsztaty piernikarskie czyli możliwość samodzielnego wypieku pierników według dawnych receptur. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się co nieco o recepturach i metodach stosowanych przy dawnym wypieku pierników. Następnie po krótkim wykładzie, każdy z uczestników wycieczki miał okazję samodzielnie stworzyć swojego piernika przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi. Po dobrej zabawie z piernikami wycieczka udała się na spotkanie z przewodnikiem, który oprowadził wszystkich po Starówce. Podczas spaceru wśród urokliwych kamieniczek Starego Miasta była okazja aby zobaczyć i zapoznać się z najważniejszymi elementami architektury Rynku Staromiejskiego Torunia. Podczas przechadzki poznaliśmy historię m.in. „trójkąta wychowawczego”, murów obronnych miasta, średniowiecznej baszty miejskiej tzw. Krzywej Wieży. Odwiedziliśmy pomnik i Dom Mikołaja Kopernika, Dwór Artusa i Ratusz Staromiejski. Przewodnik zapoznał nas także  z różnymi legendami, m.in. o Grzechu Krzyżaka, Kocie, który bronił miasta, Psie Filusiu. Przerwą w pełnym atrakcji spacerze był obiad oraz odprężająca wizyta w Planetarium, w którym mogliśmy oglądać pokaz astronomiczny. Seans opowiadał o wielkości i budowie Wszechświata, o najbardziej popularnych gwiazdozbiorach na niebie oraz przybliżał tajemnice planet i galaktyki. W tak upalny dzień, na zakończenie zwiedzania Starówki uraczyliśmy się orzeźwiającymi lodami. Ostatnim punktem wycieczki był podwieczorek w McDonald`s, po którym pełni wrażeń i zadowolenia wróciliśmy do domów.  

W miesiącu grudniu 2015 r. ogłaszaliśmy, że jesteśmy w posiadaniu trójkołowego roweru rehabilitacyjnego, który otrzymaliśmy od PCK, celem podarowania osobie niepełnosprawnej.
Dnia 22.02.2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani odbyło się uroczyste przekazanie roweru, z udziałem Wójta gminy, Pani Anity Galant, przedstawiciela PCK, Pana Tomasza Trzosa oraz Kierownika, Pani Marioli Wolnik
i pracowników GOPS-u.
Informujemy, że nową właścicielką trójkołowego pojazdu została 14- letnia Marietta Grzęda ze Smętowa, która z pewnością wykorzysta rower zarówno do aktywnego wypoczynku, a przy tym i rehabilitacji. Marietka, która przyjechała z mamą, nie kryła swej radości i chciała już, na nowym nabytku, powrócić do domu.
Spotkanie, zakończone słodkim poczęstunkiem, przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie