Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.
NIEPRAWDA
Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia

 

Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.
NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

 Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu. Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje.
NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił

 

Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady pobicia.
NIEPRAWDA
Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej.

 

Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie można zmienić swego przeznaczenia.
NIEPRAWDA

Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

 

Alkoholizm jest przyczyną przemocy.
NIEPRAWDA
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny.
Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

 

 

Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.
NIEPRAWDA
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

 

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie