Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

styczeń - grudzień 2020

 

 •    styczeń               27.01.2020r.
 •     luty                     24.02.2020r.
 •     marzec              25.03.2020r.
 •     kwiecień             27.04.2020r.
 •     maj                     26.05.2020r.
 •     czerwiec            24.06 .2020r.
 •     lipiec                  27.07.2020r.
 •    sierpień               26.08.2020r.
 •    wrzesień             25.09.2020r.
 •    październik         26.10.2020r.
 •    listopad               25.11 .2020r.
 •    grudzień             15.12 .2020r.