Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poniżej przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną.
Strona zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Poniższe linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

wersja polska:   Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
wersja ukraińska:   Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
polska wersja strony MSWiA:  Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
angielska wersja strony MSWiA: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine