Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. 

Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru

Szczegółowe informacje na temat kampanii oraz materiały dostępne są w zakładce
„Bezpieczny i Aktywny Senior” na stronie MRPiPS.