Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Bez kategorii

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że nie współpracuje, nie rekomenduje i nie poleca żadnych firm montujących kotły C.O., instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła ani oferujących termomodernizację budynków mieszkalnych z programu „Czyste powietrze”.

Bardzo prosimy o sprawdzanie firm oferujących takie usługi.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani

/ – / Angelika Zamur

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Samorząd Gminy Smętowo Graniczne, działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424), przystąpił do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plan działań, którego realizacja będzie miała wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne w najbliższych latach.

Kolonie dla dzieci rolników

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie im. Teresy Kras od ponad 20 lat organizuje kolonie edukacyjne i profilaktyczne. W tym roku, po raz kolejny, zapraszamy do współpracy przy organizacji kolonii dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wyjazdy te realizujemy wspólnie m.in. z Kuratoriami Oświaty, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, urzędami gmin, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami.

Planowane miejsca kolonii:

GÓRY Biały Dunajec k/Zakopanego i MORZE Gościno k/Kołobrzegu

Planowane terminy turnusów:

1. 29.06.07.07.2024

2. 08.07.16.07.2024

3. 17.07.25.07.2024

4. 26.07.03.08.2024

5. 04.08.12.08.2024

6. 13.08.21.08.2024

7. 22.08.30.08.2024

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł, z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200,00 zł.

Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600,00 zł może być pokryta m.in.:

ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin (na koloniach realizowany jest m.in. program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień)
z opłat wnoszonych przez rodziców
Zapewniamy kompleksową organizację kolonii transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę  wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.stowarzyszeniekras.pl, email: biuro@stowarzyszeniekras.pl, tel. (081) 746 19 85 wew.2 lub pod numerem telefonu GOPS w Smętowie Granicznym w Kościelnej Jani.

Prosimy o rezerwację miejsc do 31 maja.

Pomoc w formie paczek żywnościowych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są  o zgłoszenie się  do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne  z dokumentami poświadczającymi wszystkie dochody (dochody NETTO z m-ca poprzedzającego lub ostatnie decyzje o przyznanych świadczeniach) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego do dnia 15.03.2024 r.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełniają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które nie przekraczają miesięcznie:

  • 2.056,40 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1.590,00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7  ustawy o pomocy społecznej),
w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku

Od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.  Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani (adres: Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne) lub internetowo przez ePUAP lub profil zaufany. Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. można pobrać u dołu strony.

Aby otrzymać dodatek osłonowy trzeba będzie spełniać kryterium dochodowe. Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie dochód uzyskiwany w roku 2022r.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane po
niżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy
zostanie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

(więcej…)

Webinarium CEDUR dla Seniorów i nie tylko

„Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”,  23 listopada 2023 rokuUrząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów i ich opiekunów na webinarium, które odbędzie się 23 listopada 2023 r.
Webinarium pt. „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”. Celem webinarium jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do ww. formularza:
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Kampania Komisji Europejskiej „Miej oczy otwarte”

Wojna może wpływać na ludzi na wiele sposobów. Bycie ofiarą lub świadkiem przestępstw, popełnionych w kontekście konfliktu zbrojnego lub masowej przemocy, może powodować nie tylko obrażenia fizyczne, ale także długotrwałe szkody psychiczne. Ludzie uciekający przed wojną są narażeni na zwiększone ryzyko bycia ofiarami przestępstw, takich jak handel ludźmi, wyzysk w pracy i wykorzystywanie seksualne.

Pod adresem Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland/crime/war_related_crimes
można pobrać książkę dla dzieci pt. „Dziewczynka, która miała oczy otwarte”, podnoszącej świadomość na temat sytuacji osób dotkniętych zbrodniami wojennymi.

Pomoc w formie paczek żywnościowych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są  o zgłoszenie się  do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne  z dokumentami poświadczającymi wszystkie dochody (dochody NETTO z m-ca poprzedzającego lub ostatnie decyzje o przyznanych świadczeniach) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego do dnia 09.02.2024 r.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełniają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które nie przekraczają miesięcznie:

  • 1.823, 60 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1.410, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7  ustawy o pomocy społecznej),
w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027