Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

MAM SWOJE ZDANIE – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ

„ MAM SWOJE ZDANIE – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ „ pod takim hasłem został zrealizowany projekt socjalny dla uczestników Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Jani. Realizacja całego projektu odbyła się w okresie od 13 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Projekt socjalny został skierowany do dzieci i młodzieży, która uczęszcza do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Jani. Odbiorcami działań w projekcie były osoby z miejscowości Kościelna Jania oraz sąsiednich min. Stara Jania, Smętowo Graniczne.

Całą realizację projektu rozpoczęły najprzyjemniejsze zajęcia, mianowicie zajęcia kulinarne. Podczas tego spotkania dzieci i młodzieży dnia 21.12.2016 r. każdy z nich miał okazję wykazać się zdolnościami kulinarnymi i mógł upiec „swoje ciastko”. Cała zabawa miała również formę edukacyjną, która wskazywała jedną z różnych możliwości spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny.

Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu socjalnego były dwa spotkania ze specjalistami. Dnia 22.12.2016 r. odbył się spotkanie z terapeutą ds. uzależnień. Podczas tych zajęć poruszano tematy o szkodliwości zażywania alkoholu, palenia tytoniu oraz przyjmowania dopalaczy i ryzyko jakie niesie za sobą sięganie po ww. używki. Młodzież z zainteresowaniem zadawała ogrom pytań, które wiązały się z konsekwencjami przyjmowania wszystkich używek. Zaciekawieni uczestnicy uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi, które rodziły kolejne pytania. Młodzież również wykazywała się dobrą wiedzą, trafnie odpowiadając na pytania terapeuty. Podczas spotkania odbyło się także zajęcie warsztatowe, które miało podnieść świadomość nt. szkodliwości zażywania alkoholu, palenia tytoniu i przyjmowania dopalaczy.

19.01.2017 r. zajęcia z psychologiem przebiegły pod hasłem „SIŁA WŁASNEJ OSOBOWOŚCI” . Na wstępie spotkania zostało wyjaśnione wszystkim pojęcia asertywności  i dlaczego warto być asertywnym. W czasie zajęć odbyły się min. takie ćwiczenia jak ”Co myślę o koledze, kogo lubię, kogo się boję” oraz „Co to i jak ważna jest nasza „mowa ciała”, jak przekazać innym wiadomość bez słów” itp. Uczestnicy tego spotkania wykonywali także testy sprawdzające siłę ich zdania oraz własnej wiarygodności i przekonania. Całe zajęcia zostały podsumowane filmem pt. „Asertywność na co dzień”.

Wraz z końcem stycznia zakończyły się wszystkie działania w ramach projektu socjalnego „MAM SWOJE ZDANIE – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE BIORĘ „ . Należy nadmienić, że całe przedsięwzięcie zostało pomyślnie zrealizowane przede wszystkim dzięki partnerskiej pomocy Pani Anity Galant Wójta Gminy Smętowo Graniczne oraz Pani Marioli Wolnik Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani. Za współpracę należą się również ogromne podziękowania Pani Martynie Klasa i Pani Sławomirze Barambas za duże zaangażowania i pomoc w realizacji całego projektu.

Lider projektu
Pracownik socjalny
Joanna Dziadzio