Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Internetowy kiosk z ofertami pracy

W styczniu br. w naszym Ośrodku został zainstalowany multimedialny kiosk, dzięki któremu istnieje możliwość łatwego dostępu do stron internetowych umożliwiających przeglądanie ofert pracy. Urządzenie umożliwia przeglądanie internetowych stron Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim, Powiatu Starogardzkiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Gminy Smętowo Gr., Publicznych Służb Zatrudnienia.

INFORMACJA O ZMIANACH DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym informuje, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. (art. 11 ust.1 w/w ustawy ).

Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

W związku z tym istnieje konieczność od 01 lipca 2013 r. ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.