Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

24 grudnia – GOPS nieczynny

Informujemy, że dnia 24.12.2020 r. GOPS w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani będzie nieczynny.

Ustalono ,iż będzie to dzień wolny dla pracowników GOPS w zamian
za  dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 26.12.2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Do dnia 22.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

UWAGA! ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO! Od dnia 26.11.2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe (220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) co oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, dlatego poza spełnieniem kryterium dochodowego, aby zostać zakwalifikowanym do ww. pomocy żywnościowej należy spełniać jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Telefon kontaktowy GOPS: 58 561 96 43, 690 449 831

Zmiany w dostępie do form wsparcia specjalistycznego

W związku z zaistniałą sytuacją  związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i wyjątkowo trudnym dla wszystkich czasie, poniżej podajemy aktualną ofertę form wsparcia specjalistycznego działającego na terenie GOPS dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Pomoc udzielana jest głównie w formie telefonicznej i e-mailowej, jednak w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest również kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  • PORADY PSYCHOLOGICZNE – w każdy czwartek w godz. 9.00-12.00, tel. 58 5619-791
  • RADCA PRAWNY – w każdą środę w godz. 9.00-13.00, tel. 577-497-780
  • PSYCHOTERAPEUTA – w każdy czwartek w godz. 13.30 – 15.30, tel. 883-000-676

INFORMACJA

W związku ze zwiększającą się ilością zachorowań na COVID-19 w powiecie starogardzkim
od dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani pracuje w reżimie sanitarnym polegającym na:

  • przyjmowaniu interesantów przy okienku podawczym;
  • telefonicznych konsultacjach z pracownikiem socjalnym lub osobistych konsultacjach po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę;

Za utrudnienia przepraszamy.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego w dniach 13 – 18 września 2020 r. serdecznie zaprasza na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, będące częścią pomorskiej kampanii społecznej pod hasłem: „Odmień swoją głowę”.

Stypendium Szkolne – 2020/2021

Informujemy, że  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym  z siedzibą w Kościelnej Jani, przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód za sierpień 2020 r.)  od dnia 01 do 15 września 2020 roku.                           

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów   na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528,00 zł/ os. w rodzinie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, pod numerem tel. 58 56-19-791.

Druki wniosku można odbierać (od dnia 26 sierpnia 2020 roku) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37 (pokój nr 3, pierwsze piętro).  

Kolonie dla dzieci rolników

Propozycja na wypoczynek letni dla dzieci rolników z naszej gminy dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Miejsce: Władysławowo/Rzucewo
Termin: 10.08.2020r. – 19.08.2020r./12.08.2020 r. – 21.08.2020 r.
Opłata dla dzieci rolników: 400 zł

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  • Wiek – do 16 lat (data ur. od. 01.01.2004 r.)
  • Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
  • Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów.

Po dodatkowe informacje oraz chęć udziału dziecka w koloniach prosimy zgłaszać do dnia 06.08.2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani lub pod numerem tel. 58 561 96 43.

Żywność z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie żywności z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” przyjmowane będą w miesiącu październiku 2020 roku.
Wymagane będą dochody netto oraz brutto za miesiąc poprzedzający czyli wrzesień 2020 roku.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Samorząd Gminy Smętowo Graniczne, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Prosimy mieszkańców gminy o wypełnienie poniżej załączonych ankiet, a następnie przekazanie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Gminy. Ankiety w wersji papierowej będzie można również pobrać w ww. placówkach.