Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Żywność z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie żywności z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” przyjmowane będą w miesiącu październiku 2020 roku.
Wymagane będą dochody netto oraz brutto za miesiąc poprzedzający czyli wrzesień 2020 roku.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Samorząd Gminy Smętowo Graniczne, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Prosimy mieszkańców gminy o wypełnienie poniżej załączonych ankiet, a następnie przekazanie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Gminy. Ankiety w wersji papierowej będzie można również pobrać w ww. placówkach.

Zmiana rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia pracuje:

 • Poniedziałek od 7:30 do 15:30
 • Wtorek od 7:30 do 15:30
 • Środa od 7:30 do 17:00
 • Czwartek od 7:30 do 15:30
 • Piątek od 7:30 do 14:00

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, iż obsługa klientów od dnia 25.05.2020 r. odbywa się zgodnie z następującymi wymogami:

 • dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,
 • klient musi zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, usta i nos,
 • klient powinien mieć założone jednorazowe rękawice podczas wizyty w urzędzie lub przed wejściem do pomieszczenia biurowego dokonać dezynfekcji rąk,
 • osoby gromadzące się przed budynkiem lub w holu powinny zachować bezpieczną odległość od siebie, która wynosi min. 2 metry.

Osobisty plan awaryjny – poradnik

W związku prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przesyłam poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Granicznym

Informujemy o działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02).
Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).
Z pomocy w wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją  związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i wyjątkowo trudnym dla wszystkich czasie, poniżej podajemy aktualną ofertę form wsparcia specjalistycznego działającego na terenie GOPS dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Pomoc udzielana jest głównie w formie telefonicznej i e-mailowej, jednak w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest również kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • PORADY PSYCHOLOGICZNE – w każdy czwartek w godz. 9.00-12.00, tel. 690-449-831
 • RADCA PRAWNY – w każdą środę w godz. 9.00-13.00, tel. 577-497-780
 • PSYCHOTERAPEUTA – w każdy czwartek w godz. 13.30 – 15.30, tel. 782-361-459

Pomorski Telefon dla Seniora

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił Pomorski Telefon dla Seniora. Pod wskazanym numerem telefonu 58 326-87-34 codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, oferują rozmowę, wsparcie i pomoc w rozwiązaniu zgłaszanych problemów. Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Pracownicy ROPS zachęcają seniorów do zgłaszania problemów. Skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.

Koszt połączenia zależy od taryfy operatora.

Serdecznie zachęcamy osoby starsze do korzystania z Pomorskiego Telefonu dla Seniora.

Oferty pracy zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim – kwiecień 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim przesyła oferty pracy znajdujące się w ewidencji tut. Urzędu wg stanu na dzień 09.04.2020r.

Oferty pracy zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim:

 • Brygadzista robót drogowych lub majster
 • Hydraulik, pomocnik hydraulika
 • Kierowca kat.C
 • Kierowca samochodu ciężarowego
 • Księgowa
 • Malarz-piaskarz
 • Mechanik samochodowy ciężarowy
 • Monter wiązek elektrycznych
 • Monter wyrobów z drewna
 • Murarz
 • Nauczyciel
 • Pakowacz/czynności okołoprodukcyjne
 • Pracownik produkcji
 • Przedstawiciel handlowy
 • Specjalista ds. ewidencji, windykacji oraz nadzoru realizacji kontroli biletowych
 • Sprzedawca
 • Strażnik działu ochrony

Oferty pracy przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych:

 • Pomocnik gospodarczy

Informacji na temat krajowych ofert pracy udzielają pokoje:

PokójNumer telefonu
758690 33 64
858690 33 65