Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Pomoc w formie paczek żywnościowych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne z dokumentami poświadczającymi wszystkie dochody (dochody NETTO z m-ca poprzedzającego lub ostatnie decyzje o przyznanych świadczeniach) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego do dnia 10.02.2023r.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełniają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które wynoszą:

  • 1.707, 20 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;

  • 1.320, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.