Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

RODZINA 500 PLUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje mieszkańców, iż
wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” można składać w terminie od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani pok. Nr 3 w następujących dniach:

  • Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 18.00
  • Wtorek           od godz. 7.30 do godz. 15.30
  • Środa             od godz. 7.30 do godz. 18.00
  • Czwartek       od godz. 7.30 do godz. 15.30
  • Piątek             od godz. 7.30 do godz. 14.00

Powyższa zmiana godzin urzędowania obowiązuje od dnia 1 kwietnia br., do dnia 31 maja br.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 1 lipca br., włącznie wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównanie od dnia 1 kwietnia 2016r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Powyższe świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Natomiast na drugie i kolejne dziecko bez ustalonego kryterium dochodowego. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto.

Pierwsze dziecko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Dochód przyjmujemy tak jak w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych – obowiązują dochody za rok 2014.

Ponadto informujemy iż pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016r, do dnia 30 września 2017 roku.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 lutego 2016 /Dz.U z 2016 poz. 195/ roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa oraz wypłata nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października wypłata świadczenia za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.