Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Kolonie dla dzieci rolników organizowane przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras – LATO 2022

Propozycja na wypoczynek letni dla dzieci rolników dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego
Opłata dla dzieci rolników: 450 zł

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

 • Wiek – od 7 do 16 lat (data ur. od. 01.01.2006 r.)
 • Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS
 • Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na turnusie prosimy o możliwie szybki kontakt w celu rezerwacji miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Po dodatkowe informacje oraz chęć udziału dziecka w koloniach prosimy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani lub pod numerem tel. 58 561 96 43 lub bezpośrednio do organizatora tel. 81 746 19 85 wew.2.

1. Program GÓRY 2022

2. Informacje dla Rodziców KRUS 2022 lato

Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego,
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

(więcej…)

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani [nazwa OPL] z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 353 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • o 18,3 ton żywności;
 • o 1059 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 9 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 9 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 9 uczestników
 • Kulinarnych – 1 spotkanie dla 9 uczestników
 • Niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 9 Uczestników

pomoc w formie paczek żywnościowych

„Budżet domowy krok po kroku”

Bank Żywności zaprasza na nowy cykl bezpłatnych spotkań online „W obliczu wyzwania!”, podczas których będziemy wraz z ekspertami szukać praktycznych rozwiązań z zakresu zdrowego odżywiania oraz ekonomicznego zarządzania finansami w swoim domu.

Wraz z premierą cyklu zapowiadamy pierwsze spotkanie online pt. „Budżet domowy krok po kroku”, które odbędzie się 15 września (środa) o godz. 10:00.

Podczas webinarium dowiesz się m.in.:

 • w jakiej formie warto poukładać swój domowy budżet, aby mieć wszystko pod kontrolą,
 • dlaczego planowanie ma realny wpływ na większą ilość pieniędzy w kieszeni,
 • z jakich programów, aplikacji i innych narzędzi korzystać, aby zapał do prowadzenia budżetu nie mijał po pierwszym tygodniu.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Lisowska. Ekspert edukacji finansowej, trener dobrostanu finansowego, trener biznesu. Właścicielka marki Kobieta i finanse. Autorka i współautorka wielu programów mentoringowo-rozwojowych, m.in. „Kobieta Niezależna Finansowo”, „Kobieta i finanse” „Jak wycenić swoją pracę” a także prelegentka tematyki finansowej na kobiecych eventach, m.in Kobiece twarze, Kongres Kolej na Kobiety, Przedsiębiorcza Kobieta na UE.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nasze spotkanie!

Aby wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się bezpłatnie tutaj: bit.ly/ZapisyWebinarBZ

Ogłoszenie o naborze na szkolenia

Szkolenie dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mile widziane osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, trwa 6 miesięcy

Uczestnicy CIS otrzymają świadczenie integracyjne w wysokości około:
*536 zł netto w pierwszym miesiącu uczestnictwa,
*1073 zł netto w kolejnych 5-ciu miesiącach uczestnictwa.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do 24 września! Ruszamy od 1 października

Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, lub dzwoń bezpośrednio do nas!

Marzena Mania tel. 515 151 741
Katarzyna Ortman tel. 515 151 777

szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze X edycja

Skierowanie do uczestnictwa w CIS

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, iż Aplikacja mKDR została zamknięta z czerwcem 2021r.

Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 roku wyświetlić Kartę Dużej Rodziny w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

           Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w  niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych /plastikowych/ Kart Dużej Rodziny.

 Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.

Dziękujemy za udział w szkoleniach w ramach projektu POPŻ

W dniu 10.02.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani odbyły się szkolenia w ramach programu POPŻ 2020, które organizował Bank Żywności w Tczewie. Tematem szkoleń było :

 – ekonomia

–  dietetyka

– niemarnowanie żywności

– kulinarne

Zajęcia odbyły się w formie online/stacjonarnie.

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Dziękujemy wszystkim osobom za obecność. W szkoleniu wzięło udział 19 osób.