Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Dodatek Węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37 informuje, iż od dnia dzisiejszego (tj. 17 sierpnia 2022r.) można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w godzinach urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek, Wtorek:  7:30 – 15-:30
Środa: 7:30 -17:00
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o Dodatek Węglowy
Klauzula Informacyjna – Dodatek Węglowy