Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Granicznym
spotyka się w drugi czwartek każdego miesiąca
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Narkomani działa

PUNKT KONSULTACYJNY
czynny jest w każdy czwartek od godz. 13.30 do godz. 15.30.
Punkt znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37.
Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i uzależnieniami behawioralnymi oraz ich rodzin. Pomoc psychoterapeutyczną otrzymają osoby borykające się z przemocą w rodzinie, a także z zaburzeniami osobowości.

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

  • Dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii
  • Motywowanie i kierowania do leczenia
  • Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej
  • Propagowanie zdrowego stylu życia
  • Poradnictwo ogólno-wychowawcze
  • Wczesna profilaktyka

W punkcie Konsultacyjnym pracuje pedagog – Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień oraz Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny w trakcie szkolenia, który zajmuje się działaniem związanym z profilaktyką alkoholową i narkotykową i nie tylko:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia grupowa
  • Terapia dla osób współuzależnionych
  • Dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii i leczenia uzależnień

Informujemy o działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02).
Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).
Z pomocy w wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.


Dotyczy: Wspólnoty ACA (DDA/DDD) Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Program DDA, oparty na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach, jest niezależnym programem zdrowienia dla dorosłych wychowanych w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych. Wspólnota ACA ponad 40 lat DDA pomaga osobom dorosłym wychowanym w dysfunkcyjnych rodzinach goić rany z przeszłości i żyć odpowiedzialnie w wieku dorosłym.

Aby zaznajomić Państwa z programem DDA, chcielibyśmy wyjaśnić kilka podstawowych pojęć i przekonań dotyczących DDA:

• Wspólnota DDA uważa, że dzieci dotknięte w dzieciństwie chorobą alkoholizmu lub dysfunkcją rodziny, w życiu dorosłym odtwarzają jej skutki. Dzieci w tego typu rodzinach przejmują model uzależnienia zewnętrznego i wewnętrznego, który odreagowują w dorosłym życiu.

• Wpływ alkoholizmu lub innej dysfunkcji rodzinnej jest wielopokoleniowy. Dziecko doświadczające traumatycznych przeżyć, aby czuć się bezpiecznie, ukazuje światu fałszywe Ja i ukrywa swoje prawdziwe Ja, aby ochronić się przed traumą i przetrwać w przerażającej rzeczywistości.

• Jako dorośli, w obliczu trudnych sytuacji w dorosłym życiu, takie osoby nieświadomie mentalnie cofają się do okresu dzieciństwa. Dlatego w literaturze Wspólnoty DDA omawiane są tematy takie jak alkoholizm, uzależnienie zewnętrzne i wewnętrzne, pokoleniowa dysfunkcja, zespół stresu pourazowego, dysocjacja, zależność, współuzależnienie, żałoba, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienie behawioralne, kazirodztwo, molestowanie i regresja jako niektóre z konsekwencji wychowania w rodzinie alkoholowej lub w inny sposób dysfunkcyjnej.

Członkowie Wspólnoty DDA biorą na siebie odpowiedzialność za swoje życie i nie zrzucają winy za swą sytuację na opiekunów ani na doświadczenia z dzieciństwa. Jedynym warunkiem przynależności do DDA jest chęć zdrowienia ze skutków wychowania w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej. Wspólnota DDA sugeruje swoim członkom, aby czytali literaturę DDA, brali udział w mitingach (spotkaniach) ACA(DDA/DDD) i praktykowali Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji. Członkowie DDA uczą się ponownie wychowywać siebie, z łagodnością, humorem, miłością i szacunkiem. Członkowie DDA zmierzają do osiągnięcia wewnętrznej integracji i przebudzenia duchowego. DDA nie łączy się z żadną religią, programem czy filozofią i nie przyjmuje żadnych dotacji z zewnątrz.

W Polsce działa około 100 grup ACA (DDA/DDD). Listę aktualnych mitingów Wspólnoty ACA (DDA/DDD) znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce „lista mitingów”. Polskojęzyczna Intergrupa Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych od wielu lat współpracuje ze światową Wspólnotą ACA/DF (Adult Children of Alcoholics®/Dysfunctional Families). Polskojęzyczna Wspólnota ACA (DDA/DDD) współpracuje z innymi wspólnotami opartymi na programach 12 kroków i 12 tradycji. Mamy nadzieję, że te informacje będą przydatne dla Państwa, Waszych współpracowników oraz osób, którym Państwo służą. Dziękujemy za poświęcony nam czas na zapoznanie się z naszą informacją o Wspólnocie ACA (DDA/DDD).

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej naszej Wspólnoty ACA (DDA/DDD) Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://dda.org.pl