Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Jubilaci roku 2011

W gminie Smętowo Graniczne jest piękny zwyczaj odwiedzin najstarszych mieszkańców tj. osób, które kończą 90 lat i więcej.
Dotychczas pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili dwunastu jubilatów, życząc długich lat życia, wręczając upominek oraz kwiaty w imieniu własnym oraz włodarzy gminy Smętowo Graniczne.

Szanowni Jubilaci:

 • 22 stycznia 2011r. obchodziła swoje 92 urodziny Pani Zofia Sikora
 • 19 lipca 2011r. 93 lata ukończyła Pani Helena Gussmann
 • 5 sierpnia 2011r. 90 lat świętowała Pani Wanda Kusowska
 • 9 sierpnia 2011r. 90 lat ukończyła Pani Maria Gawlik
 • 13 sierpnia 2011r. 90-te urodziny obchodziła Pani Janina Piechocińska
 • 22 sierpnia 2011r. obchodziła 97 urodziny (obecnie najstarsza mieszkanka gminy) Pani Marta Czoch
 • 23 sierpnia 2011r. 92 lata ukończyła Pani Zofia Klasa

Kolejnymi osobami obchodzącymi jubileusze w Gminie Smętowo Graniczne byli:

 • Pan Franciszek Langowski obchodził 3 grudnia 2011r. 92 urodziny
 • Pan Józef Iwański 6 grudnia 2011r. obchodził 90 urodziny
 • Pan Jan Barabaś 12 grudnia 2011r. obchodził 92 urodziny
 • Pan Alfons Góra obchodził 14 grudnia 2011r. 90 urodziny.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia oraz pogody ducha na długie lata życia.

Stypendia dla dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

W związku z rozpoczęciem XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2015/2016 podajemy do wiadomości informację Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku dotyczącą reulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.

Spotkanie grupy AA

Spotkanie grupy AA odbędzie się 7 maja o godz.17.00
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7.

Stypendium Stowarzyszenia SPES

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmujemy do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Jubilaci gminy Smętowo Graniczne – rok 2015

Tak jak co roku odwiedzamy najstarszych mieszkańców gminy Smętowo Graniczne w dniu ich urodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu włodarzy gminy odwiedzają osoby, które ukończą 90 i więcej lat.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

Jubilatami, których już odwiedziliśmy byli:

 • Pani Łucja Majewska, która 11 lutego obchodziła 90 urodziny
 • Pani Klara Pałubicka, która 15 lutego ukończyła 93 lata
 • Pani Helena Langowska, która 15 lutego ukończyła 90 lat
 • Pan Franciszek Uliczek, który 17 lutego ukończył 90 lat
 • Pani Irena Małkowska, która 19 lutego ukończyła 91 lat
 • Pani Tekla Górska, która 5 marca ukończyła  92 lata
 • Pani Weronika Bielińska, która  29 marca ukończyła 92 lata
 • Pani Stefania Piłat, która 21 kwietnia ukończyła 93 lata
 • Pani Barbara Piłat, któraa 07 czerwca ukończyła 91 lat
 • Pani Władysława Chyła, która 27 czerwca ukończyła 91 lat
 • Pani Helena Gussmann, która 19 lipca ukończyła 97 lat
 • Pani Wanda Kussowska, która 5 sierpnia ukończyła 94 lata
 • Pani Maria Gawlik, która 9 sierpnia ukończyła 94 lata
 • Pan Paulin Zabiciel, który 20 sierpnia ukończył 92 lata
 • Pani Czoch Marta, która 22 sierpnia ukończyła 101 lat
  Pani Wanda Piórek, która 12 września ukończyła 91 lat
 • Pani Alfreda Piontek, która 12 października ukończyła 91 lat
 • Pani Helena Bąkowska, która 20 listopada ukończyła 90 lat
 • Pani Józefa Pianka, która 92 lata ukończyła 1 grudnia
 • Pan Józef Iwański, który 5 grudnia ukończył 94 lata

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Informujemy iż Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie koło Pruszcza Gdańskiego dysponuje 16 miejscami hostelowymi dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Ośrodek oferuje bezpłatnie następującą pomoc:

 • zapewnienie bezpieczeństwa (pobyt w hostelu) do 3 miesięcy
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne
 • pomoc rzeczowa
 • psychoedukacja
 • grupa wsparcia etc.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udziela pomocy, bez względu na miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy.

Dane kontaktowe

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Macieja Rataja 10
83-031 Rusocin

tel/fax +48 58 691 19 36
http://sow.powiat-gdanski.pl/
sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

Komunikat w/s wydawania decyzji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym informuje, że decyzje dotyczące przyznawania:

 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym w godzinach urzędowania.