Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Terminy wypłat świadczeń

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

styczeń – grudzień 2021

 • styczeń 27.01.2021r.
 • luty 24.02.2021r.
 • marzec 25.03.2021r.
 • kwiecień 27.04.2021r.
 • maj 26.05.2021r.
 • czerwiec 24.06 .2021r.
 • lipiec 27.07.2021r.
 • sierpień 26.08.2021r.
 • wrzesień 24.09.2021r.
 • październik 26.10.2021r.
 • listopad 25.11 .2021r.
 • grudzień 15.12 .2021r.

24 grudnia – GOPS nieczynny

Informujemy, że dnia 24.12.2020 r. GOPS w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani będzie nieczynny.

Ustalono ,iż będzie to dzień wolny dla pracowników GOPS w zamian
za  dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 26.12.2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Do dnia 22.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

UWAGA! ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO! Od dnia 26.11.2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe (220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) co oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, dlatego poza spełnieniem kryterium dochodowego, aby zostać zakwalifikowanym do ww. pomocy żywnościowej należy spełniać jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Telefon kontaktowy GOPS: 58 561 96 43, 690 449 831

Zmiany w dostępie do form wsparcia specjalistycznego

W związku z zaistniałą sytuacją  związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i wyjątkowo trudnym dla wszystkich czasie, poniżej podajemy aktualną ofertę form wsparcia specjalistycznego działającego na terenie GOPS dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Pomoc udzielana jest głównie w formie telefonicznej i e-mailowej, jednak w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest również kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • PORADY PSYCHOLOGICZNE – w każdy czwartek w godz. 9.00-12.00, tel. 58 5619-791
 • RADCA PRAWNY – w każdą środę w godz. 9.00-13.00, tel. 577-497-780
 • PSYCHOTERAPEUTA – w każdy czwartek w godz. 13.30 – 15.30, tel. 883-000-676

INFORMACJA

W związku ze zwiększającą się ilością zachorowań na COVID-19 w powiecie starogardzkim
od dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani pracuje w reżimie sanitarnym polegającym na:

 • przyjmowaniu interesantów przy okienku podawczym;
 • telefonicznych konsultacjach z pracownikiem socjalnym lub osobistych konsultacjach po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę;

Za utrudnienia przepraszamy.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego w dniach 13 – 18 września 2020 r. serdecznie zaprasza na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, będące częścią pomorskiej kampanii społecznej pod hasłem: „Odmień swoją głowę”.

Stypendium Szkolne – 2020/2021

Informujemy, że  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym  z siedzibą w Kościelnej Jani, przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód za sierpień 2020 r.)  od dnia 01 do 15 września 2020 roku.                           

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów   na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528,00 zł/ os. w rodzinie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, pod numerem tel. 58 56-19-791.

Druki wniosku można odbierać (od dnia 26 sierpnia 2020 roku) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani 37 (pokój nr 3, pierwsze piętro).  

Kolonie dla dzieci rolników

Propozycja na wypoczynek letni dla dzieci rolników z naszej gminy dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Miejsce: Władysławowo/Rzucewo
Termin: 10.08.2020r. – 19.08.2020r./12.08.2020 r. – 21.08.2020 r.
Opłata dla dzieci rolników: 400 zł

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

 • Wiek – do 16 lat (data ur. od. 01.01.2004 r.)
 • Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
 • Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów.

Po dodatkowe informacje oraz chęć udziału dziecka w koloniach prosimy zgłaszać do dnia 06.08.2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani lub pod numerem tel. 58 561 96 43.