Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Dziękujemy za udział w szkoleniach w ramach projektu POPŻ

W dniu 10.02.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani odbyły się szkolenia w ramach programu POPŻ 2020, które organizował Bank Żywności w Tczewie. Tematem szkoleń było :

 – ekonomia

–  dietetyka

– niemarnowanie żywności

– kulinarne

Zajęcia odbyły się w formie online/stacjonarnie.

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Dziękujemy wszystkim osobom za obecność. W szkoleniu wzięło udział 19 osób.

10 luty – szkolenia w ramach projektu POPŻ

W dniu 10.02.2021 r. o godz. 9.00 odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani szkolenia edukacyjne.

Szkolenia mają temat: Niemarnowanie żywności, Dietetyczne, Kulinarne oraz Edukacja Ekonomiczne. Następujące zajęcia zaczną się o godzinach:

 • 09.00 Edukacja ekonomiczna,
 • 10.00 Edukacja Ekonomiczna,
 • 11.00 Kulinaria,
 • 12.00 Kulinaria,
 • 13.00 Dietetyczne,
 • 14.00 Dietetyczne,
 • 15.00 Niemarnowanie żywności,
 • 16.00 Niemarnowanie żywności.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu POPŻ i jest ono dla uczestników podprogramu 2020.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje iż od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. – co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Terminy wypłat świadczeń

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

styczeń – grudzień 2021

 • styczeń 27.01.2021r.
 • luty 24.02.2021r.
 • marzec 25.03.2021r.
 • kwiecień 27.04.2021r.
 • maj 26.05.2021r.
 • czerwiec 24.06 .2021r.
 • lipiec 27.07.2021r.
 • sierpień 26.08.2021r.
 • wrzesień 24.09.2021r.
 • październik 26.10.2021r.
 • listopad 25.11 .2021r.
 • grudzień 15.12 .2021r.

24 grudnia – GOPS nieczynny

Informujemy, że dnia 24.12.2020 r. GOPS w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani będzie nieczynny.

Ustalono ,iż będzie to dzień wolny dla pracowników GOPS w zamian
za  dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 26.12.2020 r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Do dnia 22.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

UWAGA! ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO! Od dnia 26.11.2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe (220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) co oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, dlatego poza spełnieniem kryterium dochodowego, aby zostać zakwalifikowanym do ww. pomocy żywnościowej należy spełniać jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Telefon kontaktowy GOPS: 58 561 96 43, 690 449 831

Zmiany w dostępie do form wsparcia specjalistycznego

W związku z zaistniałą sytuacją  związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i wyjątkowo trudnym dla wszystkich czasie, poniżej podajemy aktualną ofertę form wsparcia specjalistycznego działającego na terenie GOPS dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Pomoc udzielana jest głównie w formie telefonicznej i e-mailowej, jednak w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest również kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • PORADY PSYCHOLOGICZNE – w każdy czwartek w godz. 9.00-12.00, tel. 58 5619-791
 • RADCA PRAWNY – w każdą środę w godz. 9.00-13.00, tel. 577-497-780
 • PSYCHOTERAPEUTA – w każdy czwartek w godz. 13.30 – 15.30, tel. 883-000-676