Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Projekt „Nowe Spojrzenie”

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w okresie od lipca 20111 do grudnia 2012.