Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Kolonie dla dzieci rolników organizowane przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras – LATO 2022

Propozycja na wypoczynek letni dla dzieci rolników dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego
Opłata dla dzieci rolników: 450 zł

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  • Wiek – od 7 do 16 lat (data ur. od. 01.01.2006 r.)
  • Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS
  • Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na turnusie prosimy o możliwie szybki kontakt w celu rezerwacji miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Po dodatkowe informacje oraz chęć udziału dziecka w koloniach prosimy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani osobiście lub pod numerem tel. 81 746 19 85 wew.2. bezpośrednio u organizatora

1. Program GÓRY 2022

2. Informacje dla Rodziców KRUS 2022 lato