Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Zespół Interdyscyplinarny – cele i zadania

Z dniem 1 marca 2024 roku zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Smętowo Graniczne został powołany Zespół Interdyscyplinarny d/s  Przeciwdziałania Przemocy Domowej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Celem działania Zespołu jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych oraz podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych patologią.
Cele te dokonywane są poprzez:

  • koordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy,
  • szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy,
  • podejmowanie działań zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie,
  • planowanie i realizacja działań pomocowych.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji:

Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1)  Angelika Zamur – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

2)  Roma Koszczyńska – Zastępcza Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

3)  Leszek Szumacher – jako reprezentant Komisariatu Policji w Skórczu

4)  Mariola Wolnik – jako reprezentant Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Granicznym

5)  Anna Komin – jako reprezentant Ośrodka Zdrowia w Smętowie Granicznym

6)  Paulina Chyła – jako reprezentant Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie

7)  Michalina Weiss – Wiśniewska – jako reprezentant Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

8)  Marta Duchiewicz – jako reprezentant Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

9)  Bartłomiej Kozłowski – jako reprezentant organizacji pozarządowych występując jako przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LZS Pogoń Smętowo Graniczne

 

Miejscem spotkań  Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, które łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

PAMIĘTAJ
Jeśli TY lub ktoś z Twojego otoczenia dotknięty jest zjawiskiem przemocy w rodzinie i potrzebuje pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym bądź do jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.

Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.