Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Do dnia 22.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

UWAGA! ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO! Od dnia 26.11.2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe (220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) co oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, dlatego poza spełnieniem kryterium dochodowego, aby zostać zakwalifikowanym do ww. pomocy żywnościowej należy spełniać jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Telefon kontaktowy GOPS: 58 561 96 43, 690 449 831