Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

W dzień i w nocy, zawsze bez przemocy

W dzisiejszych czasach przemoc stała się zjawiskiem, które czasami już nie wzbudza większego wrażenia. Istnieje wiele sytuacji i zajść przemocy o których w ogóle się nie słyszy ale dochodzi również do zdarzeń, które „wychodzą poza swoje granice”. Przemoc występuje w rodzinach we wszystkich możliwych konfiguracjach, w relacjach współmałżonków, krzywdzone i zaniedbywane są dzieci, dzieci stają się agresywne wobec rodzeństwa, a zdarza się i tak, że wobec rodziców. Dość powszechnym zjawiskiem stała się przemoc wobec rówieśników. Ofiarami przemocy w rodzinach stają się także osoby starsze, niedołężne. Widząc postęp w wielu sferach życia dostrzega się również zjawisko cyberprzemocy.                            

Ze względu na powtarzające się sytuacje na terenie gminy Smętowo Graniczne jakim są zdarzenia występowania przemocy w rodzinach, również w tych gdzie są dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani podjął działanie profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieci i młodzieży czym jest przemoc i jak na nią reagować.

Dnia 19.12.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani zrealizował projekt socjalny pod nazwą „W dzień i w nocy, zawsze bez przemocy”. Adresatami projektu były dzieci, młodzież i ich rodzice z terenu gminy Smętowo Graniczne. Celem projektu było przedstawienie metod pozwalających na skuteczną ochronę wobec agresywnych zachowań oraz przedstawienie form pomocy osobom które stały się ofiarami przemocy. Projekt przewidywał zmianę postaw dzieci względem samych siebie oraz wobec sprawców przemocy. Ważnym punktem działań projektu była próba zmiana myślenia o sobie, pomoc w przezwyciężeniu negatywnego wizerunku własnej osoby oraz wyposażenie dzieci w wiedzę, która pozwoli aktywnie bronić się przed brutalnością sprawców przemocy oraz jakie można podjąć działania kiedy dostrzega się zjawiska przemocy w pobliżu siebie.

Celem głównym projektu było podniesienie świadomości rodzin i ich członków o możliwości występowania przemocy w rodzinie lub wśród rówieśników oraz o podjęciu działań mających na celu obronę przed sprawcą przemocy. Dla zrealizowania postawionego celu zaplanowano prelekcję, która miała trafić do wszystkich uczestników projektu. W wygłoszonej pogadance zostało przedstawione to jak można doświadczyć przemocy i w jaki sposób można stać się sprawca przemocy oraz jak się przed nią chronić. Drugim działaniem podczas realizacji projektu było spotkanie z dzielnicowym. Policjant również przedstawił wiele aspektów dotyczących stosowani przemocy i praktycznych działań obrony przed nią oraz o możliwych środkach pomocy po jakie można się ubiegać jeśli ktoś doświadczy przemocy. Poruszono też kwestię cyberprzemocy, która w dzisiejszych czasach jest dość popularną. Nie zabrakło przyjemniejszych działań. Po „części teoretycznej” wszyscy uczestnicy projektu zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Spotkanie zostało umilone przez Grupę Imprezową Fortu Degrees ze Skórcza. Animatorzy wypełnili czas zabawami sprawnościowo-ruchowymi oraz zapewnili miłą zabawę przy wesołej muzyce. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję spotkać się z Mikołajem i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.