Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Zabawa choinkowa „RADOSNE ŚWIĘTA”

29 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim odbyła się zabawa choinkowa pn. „RADOSNE ŚWIĘTA” przeznaczona dla dzieci najbardziej potrzebujących (w wieku do 13 lat) z terenu powiatu starogardzkiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani zatroszczył się, by nie zabrakło tam najmłodszych mieszkańców z gminy Smętowo Graniczne. W imprezie wzięło udział 27 dzieci i 4 opiekunów, pracowników GOPS-u. Głownymi jej sponsorami i organizatorami byli: Starostwo Powiatowe wraz z Zespołem Kuratorów Rodzinnych przy SR w Starogardzie Gdańskim, Ognisko Pracy Pozaszkolnej i wielu innych. Przygotowano atrakcyjny program dla najmłodszych: zabawy mikołajkowe (w tym wspólne śpiewanie kolęd), programy artystyczne, zabawy rekreacyjno- sprawnościowe, konkursy plastyczne, w których dzieci otrzymały upominki i słodycze.
W trakcie zabawy odbyła się przerwa, a czasie której zapewniono uczestnikom ciepły posiłek.

Na koniec uroczystości, dzieci otrzymały atrakcyjne i bogate paczki od Mikołaja, po czym nastąpił powrót i rozwóz uczestników do domów.

Zmiana godzin urzędowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2015 r. będzie nieczynny.

Rower trójkołowy

Informujemy, że jesteśmy w posiadaniu nowego rehabilitacyjnego roweru trójkołowego dla osoby dorosłej, który chcielibyśmy przekazać osobie potrzebującej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.01.2016 r. tel. 58 5619 643; 690 449 831; 500 565 225; 504 781 302

Referent ds. księgowości

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. księgowości

Termin złożenia dokumentów: do dnia 17 listopada 2015 r. do godziny 15:30

Sczegóły naboru na stronach Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie BIP w zakładce Ofery pracy

Szkolenie z edukacji ekonomicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą  w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37 uprzejmie informuje, że dnia 14.10.2015 r. odbędzie się szkolenie z edukacji ekonomicznej (zarządzanie budżetem domowym) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Zapraszamy osoby, które korzystają z pomocy żywnościowej.

Godziny warsztatów:   9.00 – 11.00;   11.30 – 13.30

Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne

Zapraszamy.

Dyżury Pani Wójt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że Wójt Gminy Smętowo Graniczne będzie przyjmować interesantów, w sprawach dotyczących pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, w każdą środę od 15:00 do 15:30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani.

Dyżury rozpoczną się od dnia 07.10.2015 r.

Nowe kryteria przyznawania świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone zostaną także inne świadczenia oraz zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł
  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;

Nowy numer telefonu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani podaje kolejny numer telefonu, pod którym można kontaktować się z pracownikami socjalnymi

690 449 831 – Pracownicy Socjalni

Wydawanie paczek żywnościowych

Kolejne wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych nastąpi
dnia 21.10.2015 r. (środa) w godz. od 12.00 do 16.30 w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.

Inne osoby, które chciałyby także otrzymać paczkę żywnościową, proszone są o wcześniejsze przybycie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentami poświadczającymi ich dochody (NETTO, z m-ca poprzedzającego) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego.

Informujemy, że od miesiąca października 2015 r. należy spełniać następujące kryteria dochodowe:

  • 951, 00 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 771, 00 zł (netto) dla osoby w rodzinie;