Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym funkcjonuje Punkt Poradnictwa Psychologicznego.

Z poradnictwa psychologa, będącego także doradcą zawodowym, można skorzystać w każdy czwartek w godz. od 09:00 do 12:00

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty (telefonicznie lub osobiście) z pracownikiem socjalnym.

LEKARZU – reaguj na przemoc

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno- edukacyjny pod hasłem: „Lekarzu, reaguj na przemoc!”

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje podmioty zobowiązane do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie procedury „Niebieskich Kart”.

W wyniku nowelizacji tej ustawy w 2010 r. do policjantów i pracowników socjalnych dołączeni zostali członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia.

Pracownicy systemu opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni mają wyjątkową możliwość podejmowania interwencji w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. Szacuje się, że od 20 do 35% kobiet szukających pomocy na ostrych dyżurach to osoby tak pokrzywdzone. Konsekwencją sytuacji domowej są urazy zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

Wobec tego, to pracownik ochrony zdrowia, dzięki odpowiedmniej wiedzy i kompetencjom z zakresu rozpoznanawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, może pomóc jej ofiarom.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:  www.lekarzureagujnaprzemoc.pl

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Jak co roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r.

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

W naszym województwie będą to następujące jednostki:

OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża
Pl.ks.Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk
tel. (58) 511-01-21, (58) 511-01-22 kom. 0801-011-843
www.cik.sos.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9, 84-200 Starogard Gdański, tel. (58) 562-22-26
www.starogard.cik.sos.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie
ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna
tel. 784-135-009

Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw w Słupsku
ul. Sienkiewicza 7/24, 76-200 Słupsk, tel. (59) 840-14-60

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku
ul. Łokietka 13, pok.306, 84-300 Lębork, tel. (59) 863-49-64

Dyżur Radcy Prawnego

Informujemy, że od dnia 1 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym istnieje dla klientów ośrodka możliwość skorzystania z porad Radcy Prawnego.

Osoby zainteresowane zapraszamy w każdą środę od godziny 11.00 do godziny 13.00.

Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, iż od dnia 13 maja 2013 roku nastąpi zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim

Nowy adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim
ul. Józefa Balewskiego 1
83-200 Starogard Gdański
(dawny punkt wymiany książeczek RUM)
Tel. 58 5612940

Internetowy kiosk z ofertami pracy

W styczniu br. w naszym Ośrodku został zainstalowany multimedialny kiosk, dzięki któremu istnieje możliwość łatwego dostępu do stron internetowych umożliwiających przeglądanie ofert pracy. Urządzenie umożliwia przeglądanie internetowych stron Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim, Powiatu Starogardzkiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Gminy Smętowo Gr., Publicznych Służb Zatrudnienia.

INFORMACJA O ZMIANACH DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym informuje, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. (art. 11 ust.1 w/w ustawy ).

Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

W związku z tym istnieje konieczność od 01 lipca 2013 r. ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.