Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Kolonie letnie 2015

W tym roku, jak w latach poprzednich, Pomorski Kurator Oświaty, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, zorganizował kolonie wypoczynkowe dla dzieci (do lat 16) z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mają innej możliwości wyjazdu na kolonie czy obozy.

Naszej gminie przydzielono miejsca dla 6 uczestników. W ramach corocznej współpracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym dokonał kwalifikacji dzieci, pochodzących z rodzin najbardziej potrzebujących i zapewnił im dowóz z opiekunem do miejsca zbiórek.

Turnus kolonijny odbywał się w terminie od 24.07.2015 do 06.08.2015 r.  w Ośrodku Centrum Przygody w Potęgowie, 84- 223 Linia.

Uczestnikom pogoda bardzo dopisała. Wrócili opaleni i zadowoleni.

Zmiana numerów telefonów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym inormuje, że w związku ze zmianą siedziby od 31 sierpnia będzie dysponował następującymi telefonami kontaktowymi:

kierownik GOPS i świadczenia rodzinne – 500 565 225

pomoc społeczna – 504 781 302

ZMIANA SIEDZIBY GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
informuje o planowanej zmianie siedziby
GOPS zostanie przeniesiony do Kościelnej Jani 37
(budynek Centrum Integracji Społecznej)
planowany termin: 31 sierpnia 2015

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie unijnym: osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (także osób niepełnosprawnych).

Założeniem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa jego uczestników.

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem (osobiste lub telefoniczne), przyjmujemy do dnia 31.08.2015 r. do godz. 15.00.

Tel. kontaktowy: 58 561-90-25

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym informuje, że w dniu 9 lipca od godz. 11.00 do 15.00
wydawane będą paczki żywnościowe w ŚWIETLICY WEJSKIEJ W BOBROWCU

Artykuły spożywcze będą przekazywane osobom i rodzinom, w których dochód nie przekracza:

  • 813 zł (netto) dla osoby samotnej
  • 684 zł (netto) dla osoby w rodzinie

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pracy Najbardziej Potrzebującym

Wypoczynek nad Zatoką Gdańską

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską, w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie, powiat pucki, w terminie: 27.07 – 09.08.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.

Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta przez:

  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Urzędy Gminy
  • Wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym pod numerem telefonu: 58-56-19-025 do dnia 08.07.2015 r.

Pudełko Życia

Niejednokrotnie zdarza się, iż zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża  z pomocą do osoby, która straciła przytomność – karetkę wzywała np. sąsiadka. Gdzie lekarz czy też ratownik medyczny ma uzyskać informacje o pacjencie, jego chorobach, które mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma w domu nikogo kto mógłby takich informacji udzielić?

Niedługo odpowiedź będzie prosta: w lodówce w „Pudełku Życia”.

Zależy nam szczególnie, aby osoby starsze i samotne umieściły w lodówkach w swoim mieszkaniu przygotowane przez nas pudełko, a w nim istotne dla życia tej osoby informacje medyczne. Jasna informacja, jakie pacjent przyjmuje leki, na co jest uczulony, może skrócić czas udzielenia odpowiedniej pomocy medycznej czy podania odpowiedniego leku i dzięki temu zwiększyć szanse na uratowanie życia.

Czemu w lodówkach?

Lodówka znajduje się w każdym domu, więc jest najłatwiejsza do zlokalizowania. Ratownikom przybyłym na miejsce pomóc może także naklejka, umieszczana na lodówce, wskazująca że w środku znajduje się „Pudełko życia”.

Każda osoba zainteresowana akcją otrzyma pakiet (bezpłatny) składający się z:

  • pudełka,
  • naklejki na lodówkę,
  • Karty Informacyjnej do samodzielnego wypełnienia.

Kartę Informacyjną należy wypełnić zgodnie z instrukcją – ważne jest aby znalazły się w niej informacje tj.: imię i nazwisko, numery telefonów do najbliższych osób, które mają być poinformowane o ewentualnym pobycie w szpitalu, informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach (potwierdzonych przez lekarza), miejscu przechowywania dokumentacji medycznej itp. W Karcie Informacyjnej można także wskazać komu przekazać pod opiekę znajdujące się w mieszkaniu zwierzę. Istotne jest, aby aktualizować informacje zawarte w karcie raz do roku lub jeżeli pojawią się istotne zmiany, np. w sytuacji zdrowotnej.

W ramach akcji na terenie powiatu starogardzkiego rozdysponowane zostaną 1224 komplety „Pudełek Życia”.

Zachęcamy także aby osoby, którym w tej edycji nie uda się uzyskać wykonanego przez nas „Pudełka Życia”, stworzyły samodzielnie swoje pudełko. Kartę informacyjną oraz naklejkę można pobrać ze strony: www.powiatstarogard.pl, www.starogard.pl, www.szpital-starogard.pl. Opakowanie natomiast nie ma większego znaczenia: może to być pudełko, słoik, woreczek – należy jedynie wybrać takie, które zabezpieczy kartę informacyjną przed wilgocią.

Organizatorami akcji są: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Inicjatorem kampanii społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Dotychczas (dane z kwietnia 2014r.) do akcji przyłączyło się 21 miast  z całej Polski. Starogard Gdański przystępując do programu w 2014r. był pierwszym miastem z województwa pomorskiego, który przyłączył się do prowadzonej kampanii społecznej.

Spotkanie grupy AA

Spotkanie grupy AA odbędzie się w dniach 18 czerwca oraz 2 lipca
w godzinach 17-19
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7.

Główny Księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

Szczegóły naborów dostępne są na stronach BIP w zakładce Praca.

Czysty Aniołek

Po raz drugi w całej Polsce została organizowana akcja “Czysty Aniołek”, która ma na celu zbiórkę środków czystości (mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów) dla dzieci z najuboższych rodzin. Honorowym patronatem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

Szczegółowe informacje o akcji: http://www.piekne-anioly.org/czystya2.php