Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Dodatek Osłonowy

Od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.  Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani (adres: Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne) lub internetowo przez ePUAP lub profil zaufany. Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Aby otrzymać dodatek osłonowy trzeba będzie spełniać kryterium dochodowe. Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie dochód uzyskiwany w roku 2022r.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane poniżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
1) 228,80 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 343,20dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 486,20 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 657,80 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W 2024 r. będą to następujące kwoty:
1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani telefonicznie pod numerami: 58 56 19 791 lub 500 565 225 bądź osobiście w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek, wtorek i czwartek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00 oraz piątek 7.30 – 14.00.

wniosek o dodatek osłonowy 2024