Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Funkcjonowanie ŚDS Tęcza

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Obecnie grupa uczestników liczy 18 osób: są to zarówno kobiety jak i mężczyźni w różnym przedziale wiekowym – najmłodszy podopieczny ma 24 lata, a najstarszy 73 i posiadają różny stopień niepełnosprawności.
Wszyscy uczestnicy są mieszkańcami gminy Smętowo. Dowożeni i odwożeni są busem sfinansowanym ze środków PEFRON.

W ramach zajęć prowadzimy:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym:
  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening nauki higieny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:
  • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sądami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach , w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego:
  • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem,
  • udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych:
  • uzgadnianie i planowanie terminów wizyt,
  • pomoc w zakupie leków,
  • pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • niezbędną opiekę,
 • terapie ruchową:
  • zajęcia sportowe,
  • turystyka i rekreacja,
 • trening kulinarny (przygotowywanie posiłków, promocja zdrowego odżywiania);
 • trening komputerowy;
 • terapia zajęciowa;
 • terapia psychologiczna (indywidualna i grupowa);
 • terapia pedagogiczna

Wyszczególnione formy aktywności możliwe są dzięki temu, że mamy do dyspozycji:

 • pomieszczenie do terapii zajęciowej, które jednocześnie służy do prowadzenia terapii psychologicznej grupowej;
 • pokój dzienny z trzema stanowiskami komputerowymi, który pełni również funkcję jadalni i pokoju dziennego;
 • kuchnia do treningu kulinarnego;
 • pomieszczenie do rehabilitacji wyposażone między innymi w: ugul, steptery, rowery treningowe, wannę z hydromasażem, fotel masujący, rotory kończyn górnych, worek treningowy, cykloergonometr);
 • łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych;
 • dużego przestrzennego korytarza z szafami na odzież, stołem do ping-ponga, gry stołowej typu „piłkarzyki”, tarczy do gry w dart;
 • pokoju socjalnego, który służy również do prowadzenia terapii pedagogicznej i psychologicznej indywidualnej.

W „Tęczy” zatrudnione są następujące osoby:

 • pedagog
 • opiekun
 • psycholog (raz w tygodniu)
 • rehabilitant (dwa razy w tygodniu)
 • konsultacje psychiatryczne (dwa razy do roku)