Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Projekt „Nowe Spojrzenie” – Edycja 2012

W ramach realizacji II edycji projektu systemowego „Nowe spojrzenie” rozpoczęliśmy cykl zajęć dla 10 beneficjentów ostatecznych.
Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

  • szkolenie z radcą prawnym
  • kurs savoir vivre
  • szkolenie z doradcą zawodowym
  • kurs prawa jazdy kat. B
  • kursy zawodowe

11 kwiecień – rozpoczęły się warsztaty z psychologiem oraz indywidualne konsultacje z doradca zawodowym.
Każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologa i jego wsparcia oraz przeszkolenia przez doradcę zawodowego.

12 kwietnia – odbyło się szkolenie z radca prawnym dla beneficjentów projektu.
Podczas tego szkolenia poruszono tematy z zakresu prawa pracy. Zakres szkolenia obejmował min. zapoznanie się z obowiązkami pracodawcy i uprawnieniami pracownika, sposobami nawiązania stosunku pracy, rodzajami umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, sposobami rozwiązania umowy o pracę. Szkolenie odbyło się w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

7 maja – szkolenie savoir vivre.
Dwudniowe warsztaty zostały przeprowadzone przez firmę EURO Edukacja Marlena Górska z Wąbrzeźna. Na szkoleniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się min. z etykietą w życiu zawodowym i towarzyskim, profesjonalną i nienaganną autoprezentacją w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych, zasadami prowadzenia rozmów, witania i przedstawiania się.

1 czerwca – ABC Małej Przedsiębiorczości.
ABC Małej Przedsiębiorczości to szkolenie dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Nowe spojrzenie”. Szkolenie jest prowadzone przez firmę szkoleniową EURO Edukacja Marlena Górska z Wąbrzeźna. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w terminie od 1 czerwca do 31 lipca.
Na szkoleniu uczestnicy maja okazję zapoznać się z zagadnieniami o  funkcjonowaniu, zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku pracy, tworzeniu biznes-planu, pozyskiwaniu funduszy na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczeniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

15 czerwca – Szkoła dla rodziców.
„Szkoła dla rodziców” to kolejny cykl spotkań beneficjentów ostatecznych, podczas których podnosić i doskonalić będą swoje kompetencje rodzicielskie. Podczas spotkań z pedagogiem poruszono następujące tematy: budowanie relacji dorosłych i dzieci, umiejętność radzenia sobie przez rodziców w kontaktach z dziećmi-efektywne prowadzenie dialogu, kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów  i  i problemów, wspierające słuchanie, kształtowanie umiejętności rozumienia i otwartego porozumiewania się z członkami rodziny-sztuka aktywnego słuchania i przekazu komunikatów, kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Zajęcia odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz sali Ślubów Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym.

18 lipca – spotkanie integracyjne.
Beneficjenci ostateczni projektu systemowego „Nowe spojrzenie” oraz ich rodziny uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym.
Spotkanie miało na celu zdobycie nowych umiejętności spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej oraz społecznej. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym. Projekt „Nowe spojrzenie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane w Dobrym Bracie w Osieku. Jest to Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne, które zapewnia wiele możliwości spędzenia miło czasu.

Spotkanie w Dobrym Bracie rozpoczęło się o godzinie 12:00. Pierwszym punktem spotkania była prelekcja na temat „Higiena osobista i profilaktyka zdrowia w rodzinie i życiu człowieka” , która została przeprowadzona na miejscu w sali wykładowej. Po prelekcji zostaliśmy zaproszeni na obiad. Po sytym poczęstunku był czas wolny, podczas którego zapoznaliśmy się z terenem obiektu. Podczas pobytu w Dobrym Bracie czekały na nas takie atrakcje jak: gry i zabawy pod zadaszeniem (tenis stołowy, bilard, piłkarzyki) możliwość skorzystania z groty solnej, jacuzzi, rowerów wodnych, kajaków i łodzi wiosłowych. Po skorzystaniu z wszystkich atrakcji i możliwości wypoczęcia przyszedł czas na „słodki poczęstunek”, a mile spędzony czas zakończony został spotkaniem przy grillu.

Wraz z sierpniem rozpoczęliśmy kolejne kursy dla beneficjentów ostatecznych.

1 sierpnia 3 beneficjentów rozpoczęło kurs prawa jazdy.
Kursy zostaną przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie. W chwili obecnej uczestnicy zakończyli zajęcia teoretyczne i rozpoczynają zajęcia praktyczne.

10 sierpnia rozpoczęły się kursy zawodowe.
Uczestnicy projektu „Nowe spojrzenie” szkolą się na florystę i profesjonalnych sprzedawców. Planuje się także kursy przygotowujące do zawodu magazynier z obsługą wózków widłowych oraz opiekun osób starszych oraz opiekun zwierząt domowych. Kurs profesjonalny sprzedawca i florysta prowadzone są przez EURO Edukację Marlena Górska z Wąbrzeźna.

Wrzesień – rozpoczął się kurs „Opiekun osób starszych”.
Uczestnikami są dwie beneficjentki ostateczne projektu systemowego „Nowe spojrzenie”. Podczas kursu beneficjenci mają okazję zapoznać się z zagadnieniami podstaw z zakresu psychologii ogólnej, anatomii i fizjologii, rehabilitacji leczniczej,  pielęgnacji i opieki osób starszych oraz uczą się masażu leczniczego.
Kurs został zorganizowany przez firmę EURO Edukacja Marlena Górska z Wąbrzeźna.

Kurs komputerowy
Kurs komputerowy dla beneficjentów projektu systemowego „Nowe spojrzenie” odbywał się w Zespole Szkół Gospodarki Żywieniowej w Smętowie Granicznym. Skolenie ostało przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” z Tczewa. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z budową komputera oraz nauczyć posługiwać min: systemem operacyjnym Microsoft Windows, edytorem tekstu Microsoft Word, arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel oraz pocztą elektroniczną i poruszać się internetem.

Magazynier z obsługą wózków widłowych
Kurs trwał od 11 września do 23 października, wzięło w nm udział 4 beneficjentów ostatecznych.
Kurs przeprowadzony był przez CKZ NAUKA w Tczewie

Podsumowanie projektu

12 grudnia w Zajeździe Gniewko odbyło się spotkanie podsumowujące nasz projekt.
Podczas spotkania zostały wręczone certyfikaty i zaświadczenia a także omówiono osiągnięte rezultaty.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.