Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Informujemy, iż Federacja Polskich Banków Żywności jako Organizacja Partnerska Ogólnopolska przygotowała Platformę Informacyjną dla osób potrzebujących oraz organizacji partnerskich pod adresem Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.fepz.bankizywnosci.pl  Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Banki Żywności (bankizywnosci.pl) w ramach FEPŻ 2021-2027.

 

Na platformie zamieszczono w przystępny i praktyczny sposób informacje dla osób potrzebujących dotyczące lokalizacji organizacji partnerskich lokalnych współpracujących z Bankami Żywności, kwalifikacji do programu, artykułów spożywczych i ich dystrybucji oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Kolejna zakładka prezentuje informacje dotyczące współpracy administracyjnej, magazynowej oraz transportowej organizacji partnerskich z Bankami Żywności w ramach FEPŻ.

Jednocześnie FPBŻ pełniąc obowiązki Beneficjenta Programu FEPŻ 2021-2027 zgodnie z pkt B.XIII Wytycznych Instytucji Zarządzającej wypełniła obowiązki dotyczące strony internetowej.

Media społecznościowe:


POMOC W FORMIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem żywności unijnej proszone są  o zgłoszenie się  do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelnej Jani 37, 83- 230 Smętowo Graniczne  z dokumentami poświadczającymi wszystkie dochody (dochody NETTO z m-ca poprzedzającego lub ostatnie decyzje o przyznanych świadczeniach) w celu dokonania ewentualnej kwalifikacji przez pracownika socjalnego do dnia 09.02.2024 r.

Żywność mogą otrzymać wyłącznie osoby i rodziny, które spełniają łącznie dwa następujące warunki:

1) posiadają dochody, które nie przekraczają miesięcznie:

  • 1.823, 60 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1.410, 00 zł (netto) na osobę w rodzinie;

2) występują przesłanki do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7  ustawy o pomocy społecznej),
w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027