Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Projekt „Nowe Spojrzenie” – Edycja 2011

7 lipca Uchwałą Nr 808/58/2011 Zarządu Województwa Pomorskiego został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym oraz przyjęty do dofinansowania nasz wniosek w/s dofinansowania projektu „Nowe spojrzenie”.

28 i 29 lipca odbyło się szkolenie dla pracowników zaangażowanych w realizacje projektu pt. „Równość płci”

19 sierpnia w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Nowe spojrzenie” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym zorganizował spotkanie integracyjne dla beneficjentów ostatecznych ww. projektu.
Głównym celem spotkania było wzajemne poznanie się uczestników projektu.
Spotkanie było podzielone na dwie części.
Na początku wybraliśmy się do Centrum Kultury Kociewskiej w Lalkowych, gdzie odbyła się prelekcja na temat stereotypu w podejściu do roli kobiety i mężczyzny w rodzinie – tło historyczne i próba zmiany sposobu myślenia, że nie tylko mężczyzna powinien zapewnić byt rodzinie. Pogadance przewodniczyła Pani Regina Kotłowska – miejscowy historyk i znawca Kociewia.
Kolejnym punktem spotkania integracyjnego był przejazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Maciejówka” w Opaleniu. Na miejscu zostaliśmy przywitani ciepłym posiłkiem, po którym zapewniono nam atrakcję w postaci przejażdżki zaprzęgiem konnym, co dostarczyło wszystkim wielu emocji. Mieliśmy również dzięki temu okazję podziwiać miejscowe krajobrazy oraz poznać miejscowość. Pogoda dostarczyła uczestnikom nie lada emocji gdyż była bardzo zmienna. Umileniem czasu dla uczestników były konkursy i zabawy dla całych rodzin. Dzieci uczestniczące w spotkaniu nie miały możliwości się nudzić gdyż gry i zabawy wypełniły im miło czas.
Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni ze spędzonego czasu w „Maciejówce” oraz zapewnionych im atrakcji podczas całego spotkania integracyjnego.

24 sierpnia rozpoczął się cykl spotkań z psychologiem i pedagogiem. Spotkania są podzielone na zajęcia grupowe i indywidualne.

a 26 sierpnia z doradcą zawodowym

13 września została zawarta ramowa Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-22-092/11-00 Projektu systemowego: „Nowe spojrzenie” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Smętowo Graniczne, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podpisanie umowy miało miejsce w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w Gdańsku.

20 i 21 września odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Beneficjenci mieli okazję nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Zajęcia przeprowadził doświadczony ratownik, który na co dzień zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

20 września rozpoczął się kurs komputerowy, który potrwa do końca listopada. Zajęcia odbywają się Technikum Gospodarki i Żywienia w Smętowie Granicznym. Uczestnicy nabywają umiejętności poruszania się po Internecie oraz obsługi podstawowych programów z pakietu Office.

23 września w ramach działań o charakterze środowiskowym podczas realizacji projektu systemowego zaplanowano dla uczestników projektu wraz z dziećmi wyjazd do kina w celu nabycia nowych umiejętności spędzania wolnego czasu oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej.

Obecnie rozpoczęły się kursy zawodowe o tematyce:

  • sprzedawca  z obsługą kasy fiskalnej, kasjer-sprzedawca
  • opiekun dziecięcy, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

28 października grupa beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Nowe spojrzenie” udała się do teatru w Gdyni.
Spektakl pt. „GREASE” zachwycił wszystkich uczestników wyjazdu. Wyjazd został zorganizowany w ramach działań o charakterze środowiskowym podczas realizacji przez GOPS ww. projektu.

19 grudnia zakończenie Projektu „Nowe spojrzenie” – edycja 2011
Uroczystość odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym.

Rozpoczęliśmy od przywitania przybyłych gości przez Panią Mariolę Wolnik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie przez koordynatora projektu Panią Joannę Dziadzio prezentacji multimedialnej, która przedstawiała cały przebieg realizowanego projektu. Po prezentacji głos zabrali Z-ca Wójta Gminy Smętowo Graniczne Pan Sławomir Głąb oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie Pani Maria Wasiewicz-Galińska.
Następnie Pani Kierownik z Panią koordynator wręczyły beneficjentom ostatecznym zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu wszystkich kursów zrealizowanych w ramach projektu. Podziękowano tym, którzy przyczynili się do realizacji całego projektu „Nowe spojrzenie”.

Po wystąpieniach wszystkich gości zaproszono na poczęstunek, podczas którego zgromadzeni wymienili swoje poglądy oraz wspomnienia dotyczące realizowanego projektu. Sprzyjało to integracji społecznej uczestników ze społeczeństwem.