Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Stop przemocy w rodzinie

Jeśli doświadczasz przemocy, koniecznie o tym poinformuj.

Czasem wystarczy drobna interwencja z zewnątrz, aby sytuacja wróciła do normy i incydent przemocy się nie powtórzył.

Nie pozwalaj, aby Twoja rodzina pozostała sama z tym problemem. To, że szukasz pomocy nie oznacza, że nie kochasz swoich bliskich.

Pozwól pomóc sobie i im. Stosowanie przemocy wobec osób najbliższych jest zabronione.

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH DZIAŁANIE SŁUŻB
PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC 2023
PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DL A OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC 2023
PODMIOTY WSPARCIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOC DOMOWEJ 2023
REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA CZERWIEC 2023
REJESTR MIEJSC W KTÓRYCH GMINA UDZIELA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA KWIECIEŃ 2023
SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY 2023