Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informujemy, że od dnia 15 maja 2023r. zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania unijnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli:

a) dochód nie przekracza:
– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

b) występują przesłanki do korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność.

Termin składania wniosków dla osób, które spełniają kryterium na nowych warunkach możliwe jest do dni 31.05.2023r.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostały już zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023r. nie muszą ponownie składać wniosku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani
/ – / Mariola Wolnik