Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać:

-w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2022 r.

– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków złożonych w okresie:

 1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
 • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
 • od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
 • od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.
 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 31 października 2022 r.
 • od 1 września  2022  r. do 30 września 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
 • od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
 • od 1 listopada  2022  r. do 30 listopada 2022 r. nastąpi do 31 stycznia 2023 r.
 • od 1 grudnia  2022  r. do 31 stycznia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz kryteria dochodowe przyznania do  świadczeń  pozostają bez zmian.

Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poniżej przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną.
Strona zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Poniższe linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

wersja polska:   Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
wersja ukraińska:   Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
polska wersja strony MSWiA:  Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
angielska wersja strony MSWiA: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Kolonie dla dzieci rolników organizowane przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras – LATO 2022

Propozycja na wypoczynek letni dla dzieci rolników dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego
Opłata dla dzieci rolników: 450 zł

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

 • Wiek – od 7 do 16 lat (data ur. od. 01.01.2006 r.)
 • Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS
 • Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na turnusie prosimy o możliwie szybki kontakt w celu rezerwacji miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Po dodatkowe informacje oraz chęć udziału dziecka w koloniach prosimy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani osobiście lub pod numerem tel. 81 746 19 85 wew.2. bezpośrednio u organizatora

1. Program GÓRY 2022

2. Informacje dla Rodziców KRUS 2022 lato

Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego,
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

(więcej…)

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani [nazwa OPL] z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 353 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • o 18,3 ton żywności;
 • o 1059 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 9 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 9 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 9 uczestników
 • Kulinarnych – 1 spotkanie dla 9 uczestników
 • Niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 9 Uczestników

pomoc w formie paczek żywnościowych

„Budżet domowy krok po kroku”

Bank Żywności zaprasza na nowy cykl bezpłatnych spotkań online „W obliczu wyzwania!”, podczas których będziemy wraz z ekspertami szukać praktycznych rozwiązań z zakresu zdrowego odżywiania oraz ekonomicznego zarządzania finansami w swoim domu.

Wraz z premierą cyklu zapowiadamy pierwsze spotkanie online pt. „Budżet domowy krok po kroku”, które odbędzie się 15 września (środa) o godz. 10:00.

Podczas webinarium dowiesz się m.in.:

 • w jakiej formie warto poukładać swój domowy budżet, aby mieć wszystko pod kontrolą,
 • dlaczego planowanie ma realny wpływ na większą ilość pieniędzy w kieszeni,
 • z jakich programów, aplikacji i innych narzędzi korzystać, aby zapał do prowadzenia budżetu nie mijał po pierwszym tygodniu.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Lisowska. Ekspert edukacji finansowej, trener dobrostanu finansowego, trener biznesu. Właścicielka marki Kobieta i finanse. Autorka i współautorka wielu programów mentoringowo-rozwojowych, m.in. „Kobieta Niezależna Finansowo”, „Kobieta i finanse” „Jak wycenić swoją pracę” a także prelegentka tematyki finansowej na kobiecych eventach, m.in Kobiece twarze, Kongres Kolej na Kobiety, Przedsiębiorcza Kobieta na UE.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nasze spotkanie!

Aby wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się bezpłatnie tutaj: bit.ly/ZapisyWebinarBZ

Ogłoszenie o naborze na szkolenia

Szkolenie dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mile widziane osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, trwa 6 miesięcy

Uczestnicy CIS otrzymają świadczenie integracyjne w wysokości około:
*536 zł netto w pierwszym miesiącu uczestnictwa,
*1073 zł netto w kolejnych 5-ciu miesiącach uczestnictwa.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do 24 września! Ruszamy od 1 października

Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, lub dzwoń bezpośrednio do nas!

Marzena Mania tel. 515 151 741
Katarzyna Ortman tel. 515 151 777

szczegóły do pobrania:

Ogłoszenie o naborze X edycja

Skierowanie do uczestnictwa w CIS

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani informuje, iż Aplikacja mKDR została zamknięta z czerwcem 2021r.

Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 roku wyświetlić Kartę Dużej Rodziny w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

           Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w  niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych /plastikowych/ Kart Dużej Rodziny.

 Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.