Przejdź do treści Przejdź do lewej kolumny Przejdź do stopki

Kampania Komisji Europejskiej „Miej oczy otwarte”

Wojna może wpływać na ludzi na wiele sposobów. Bycie ofiarą lub świadkiem przestępstw, popełnionych w kontekście konfliktu zbrojnego lub masowej przemocy, może powodować nie tylko obrażenia fizyczne, ale także długotrwałe szkody psychiczne. Ludzie uciekający przed wojną są narażeni na zwiększone ryzyko bycia ofiarami przestępstw, takich jak handel ludźmi, wyzysk w pracy i wykorzystywanie seksualne.

Pod adresem Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland/crime/war_related_crimes
można pobrać książkę dla dzieci pt. „Dziewczynka, która miała oczy otwarte”, podnoszącej świadomość na temat sytuacji osób dotkniętych zbrodniami wojennymi.